Patofyziologie výpotků

Pleurální, perikardiální a peritoneální dutiny jsou vystlány jednou vrstvou plochých nebo kubických mezoteliálních bun?k zvaných seróza. Za  normálních podmínek tyto dutiny obsahují pouze malé množství tekutiny, dostate?né k tomu, aby zvlh?ovala p?ilehlé viscerální a parietální povrchy, umož?ující vzájemný pohyb. V chorobných p?ípadech se v dutinách akumuluje v?tší množství tekutiny, ozna?ované jako výpotek.

Výpotky jsou klasifikovány jako transudát a exudát. Transudáty jsou výsledkem nerovnováhy hydrostatického a onkotického tlaku, jako je tomu u m?stnavého  srde?ního selhání, cirhózy a nefrotického syndromu. Tyto tekutiny mají nízkou specifickou váhu a nízkou koncentraci proteinu.

Exudáty vznikají poškozením mezotelu, nap?. infekcí, lupusem, nebo revmatoidní pleuritidou, pankreatitidou, radiací, nebo maligními tumory. Tyto tekutiny mají vysokou specifickou váhu (>1,015) a vysokou koncentraci proteinu (> 3g/dl) a obsahují zán?tlivé bu?ky.

Maligní tumory, a? primární (mezoteliom) nebo metastatické jsou ?asto p?í?inou exudativních výpotk?. Serózní povrchy jsou sídlem metastáz mnoha tumor?. 

P?í?iny transudát?

  • kongestivní srde?ní selhání
  • jaterní cirhóza
  • selhání ledvin (hypoproteinémie)

P?í?iny exudát?

  • pneumonie
  • plicní infarkt
  • plicní absces
  • pleuritida
  • sekundární bakteriální infekce transudátu
  • primární nebo metastatické maligní nádory
X