Mucinózní ( koloidní ) karcinom

Mucinózní ( koloidní ) karcinom tvoří v průměru 5% karcinomů prsu a typicky se vyskytuje u starších žen. Je spojován s lepší prognózou než invazivní duktální karcinom b.n. ( blíže neurčený). Mucinózní karcinomy se dělí na čistý, smíšený a karcinom z pohárkových buněk ( později jmenované mají nejhorší prognózu). Mamogram obvykle ukazuje hladce ohlaničené laločnaté ložisko spíše než hvězdicovitě tvarovaný infiltrující rys obvyklých karcinomů prsu a palpačně se jeví jako měkké ložisko.

Cytologické diagnostické rysy

  • Roztroušené 3D skupiny lehce nebo středně atypických duktálních buněk
  • Hojný extracelulární mucinózní (gelatinozní ) materiál
  • Obvykle jaderný grade 1-2
  • Buněčná podobnost
  • Relativně nízký poměr tumor / stroma

Smíšené typy mucinózního karcinomu ukazují rysy čisté varianty společně s cytologickými známkami konvenčního invazivního duktálního karcinomu. Speciální barvení může zdůraznit nucinózní materiál, ovšem obyvkle to není třeba. Prognóza smíšených typů je shodná jako v případě invazivního duktálního karcinomu b.n.. Přítomnost mucinózního materiálu v aspirátu tenkou jehlou z prsu není definitivní známka mucinózního karcinomu, neboť hlen může být přítomen v několika prsních lézích včetně fibroadenomu se stromální degenerací a benigních cyst prsu.

X