Medulární karcinom

Medulární karcinom je vzácný typ karcinomu prsu, vyskytující se v 5. a 6. dekádě života. Charakteristicky se prezentuje jako dobře ohraničená léze. Prognosticky byl považován za příznivější v porovnání s duktálním, některé studie to však popírají. 

Cytologické diagnostické rysy

•       Vysoká buněčnost

  • Syncyciální shluky i samostané buňky
  • Vysoký jaderný grade a vysoký N/C poměr
  • Bizarní pleomorfní buňky
  • Nekrotická diatéza
  • Lymfocyty a plasmatické buňky

Směs lymfocytů a plasmatických buněk je charakteristická. Cytoplasma maligních buněk může být chudá  nebo bohatá, obvykle bazofilní a jemně granulovaná nebo vakuolizovaná.  Mohou být patrna nepravidelná velká jadérka. Někdy mohou být přítomna holá velká bizární jádra. V případě podezření na medulární karcinom by konečná klasifikace měla být založena na histologickém vyšetření, neboť u množství karcinomů prsu se může vyskytnout  výrazný lymfoplasmocelulární infiltrát.

X