Intraduktální karcinom (DCIS)

Cytologické rysy intraduktálního karcinomu ( duktálního karcinomu in situ DCIS )  se liší podle toho, zda se jedná o DCIS komedonový nebo ne-komedonový ( jinak také intraduktální nekróza ) karcinom .

DCIS, komedonový typ - cytologické diagnostické znaky

  • Střední až vysoká celularita
  • Rozvolněná seskupení buněk nebo samostatné buňky
  • Velké pleomorfní buňky
  • Hojnost nekrotického materiálu histiocytů a někdy zánětlivé buňky

DCIS, nekomedonový typ - cytologické diagnostické znaky

  • Střední až vysoká buněčnost
  • Soudržné skupiny epiteliálních buněk, plachty buněk, shluky buněk a papilární fragmenty
  • Mírná až střední  uniformní buněčná atypie
  • Źádná bipolární a holá jádra

Chirurgické ověření je požadováno, pokud je cytologicky podezření na atypickou duktální hyperplazii /ADH) nebo DCIS, nekomedonový typ. Obvyklý je názor, že není možné rozlišit  in situ a invasivní karcinom cytologickým vyšetřením, nicmémě nátěr z aspirátu u invasivního karcinomu je obvykle více buněčný a  dochází více k rozvolnění shluků buněk .  Výrazná nekróza spolu s výskytem pleomorfních atypických buněk je častěji znakem komedonového typu DCIS než invazivního duktálního karcinomu, nicméně velké invazivní karcinomy mohou mít v nálezu také extenzivní nekrózu.  Malignity prsu duktálního původu jsou všeobecně popisovány v nátěru jako duktální karcinomy bez toho, že by bylo specifikováno jestli se jedná o invazivní nebo in situ karcinom a tyto nálezy vyřadují histologické vyšetření.

X