Těhotenství a laktační změny

V?tšina prsních lézí v t?hotenství a šestined?lí jsou benigní a jsou d?sledkem hormonální stimulace prsu.

T?hotenství m?že p?sobit lakta?ní adenomy  nebo zv?tšené pre-existující prsní léze jako je fibroadenom.

Lakta?ní adenom adenoma a lakta?ní zm?na - cytologické diagnostické  známky

  • Bun??né st?ry
  • Vakuolizovaná bublinovitá sekrece v pozadí
  • Po?etné agregáty, volná seskupení a jednotliv? rozprost?ené bu?ky s potrhanou a  a vakuolizovanou cytoplasmou
  • Chybí bipolární holá jádra ( s vyjímkou v p?ípad? fibroadenom? s lakta?ní zm?nou )
  • Acinární bu?ky s kulatýmí jádry, výrazná jadérka a hojná fragilní  vakuolizovaná cytoplasma
  • Holá jádra kulatá až oválná s výraznýmí jadérky
X