Subareolární absces

 

Absces pod prsní areolou je zán?tlivá léze postihující mlékovody  v této oblasti. Dlaždicobun??ná metaplasie zp?sobuje obstrukci s následnou rupturou žlázového vývodu a vypušt?ním keratinového detritu do okolního stromatu. Tím je zp?sobena reakce kolem cizího t?lesa  s akutním i chronickým zán?tem.

Cytologické diagnostické známky

  • Dlaždicobun??ný epitel
  • Dlaždicové bu?ky bez jader
  • Akutní a chronický zán?t
  • Obrovské bu?ky typu reakce cizích t?les
  • Epiteliální reparace a zán?tlivé atypie
  • Granula?ní tká? 
X