C5 (maligní)

Tato kategorie ozna?uje adekvátní vzorky s bu?kami charakteristickými pro karcinom nebo jinou malignitu. Malignita by nikdy nem?la být diagnostikována na základ? pouze jednoho kritéria. Kombinace parametr? jmenovaných v následující tabulce je vždy nutná k dosažení diagnózy.

Criterion Benign Malignant
General characteristics
Cellularity Usually poor or moderate Usually high
Cell to cell cohesion Good with large defined clusters of cells Poor with cell separation resulting in dissociated cells with cytoplasm or small groups of cells
Cell arrangement Even, usually in flat sheets (monolayer) Irregular with overlapping and three-dimensional arrangement
Cell types Mixtures of epithelial, myoepithelial and other cells with fragments of stroma Usually uniform cell population
Bipolar (elliptical) naked nuclei Present, often in high numbers Not conspicuous
Background Generally clean except in inflammatory conditions Occasionally with necrotic debris and sometimes inflammatory cells including macrophages
Nuclear characteristics
Size (in relation to red blood cell (RBC) diameter) Small Variable, often large, depending on tumour type
Pleomorphism Rare Common
Nuclear membranes (Pap stain) Smooth Irregular with indentations
Nucleoli (Pap stain) Indistinct or small and single Variable but may be prominent, large and multiple
Chromatin (Pap stain) Smooth or fine Clumped and may be irregular
Additional features Apocrine metaplasia, foamy macrophages Mucin, intracytoplasmic lumina
(Modified from: GUIDELINES FOR NON-OPERATIVE DIAGNOSTIC PROCEDURES AND REPORTING IN BREAST CANCER SCREENING.  NHSBSP Publication No 50 June 2001).

 

V mnoha jiných evropských zemích jsou diagnostické standardy mamárních FNA cytologických vzork? kódovány s užitím pouze ?ty? kategorií:

  • Inadekvátní
  • Benigní
  • Suspektní a
  • Maligní

Porovnání evropské a U. K. klasifikace ukazuje, že není rozdílu v “následujícím diagnostickém postupu” mezi U.K. C3, C4 a C5 kategoriemi a suspektní/maligní, nebo? vyžadují histopatologické ov??ení. 

X