Anatomie a histologie prsní žlázy

Mléčná žláza se skládá z 15-25 laloků (lobuly), které se od prsní bradavky rozvětvují se do menších vývodů a končí v terminální duktolobulární jednotce, která se skládá z terminálního duktu a mnoha malých duktulů (nebo acinů). Dukty a duktuly jsou lemovány uvnitř kubickými a cylindrickými epiteliálními buňkami a vnější vrstvou myoepiteliálních buněk. Pojivová tkáň v rámci lobulu je tvořena fibroblasty, kolagenní a hlenovitou substancí s histiocyty a ojedinělými lymfocyty. Interlobulární stroma není příliš buněčné a je tvořeno fibrózně tukovou tkání.

Epitel a lobulární stroma jsou ovlivňovány hormonálně. Během těhotenství se objevuje značná proliferace duktulů vedoucí k zvětšení lobulů; epiteliální buňky maji bohatou cytoplasmu vyplněnou sekrečními vakuolami.

 

X