Other lesions of salivary glands

Hemangiom dětí

Jde o kongenitální velkou nebolestivou lézi. Aspirát obsahuje velké množství krve, ve které nacházíme  proliferující endoteliální buňky. Vzhledem k tomu, že pacient je obvykle pouze dále sledován bez chirurgického výkonu, je správná diagnóza v časném věku velmi důležitá. 

Kongenitální léze, po pubertě vymizí. Může být velká (až 3 – 5 cm!) proto by někdy měla být odstraněna. Diferenciální diagnóza je velmi jednoduchá: většinou získáme pouze periferní krev. V některých nátěrech (jako i v tomto) jsou fragilní, maligně vyhlížející endoteliální buňky. Cave: léze je skoro vždy benigní!
Kongenitální léze, po pubertě vymizí. Může být velká (až 3 – 5 cm!) proto by někdy měla být odstraněna. Diferenciální diagnóza je velmi jednoduchá: většinou získáme pouze periferní krev. V některých nátěrech (jako i v tomto) jsou fragilní, maligně vyhlížející endoteliální buňky. Cave: léze je skoro vždy benigní!
Kongenitální léze, po pubertě vymizí. Může být velká (až 3 – 5 cm!) proto by někdy měla být odstraněna. Diferenciální diagnóza je velmi jednoduchá: většinou získáme pouze periferní krev. V některých nátěrech (jako i v tomto) jsou fragilní, maligně vyhlížející endoteliální buňky. Cave: léze je skoro vždy benigní!

 

Všechny tyto obrázky ukazují typické struktury benigního tumoru periferné nervové pochvy, dokonc jsou vidět i Verocayova tělíska (V). Buňky této léze jsou podobné fibroblastům, protáhlé spíše než epiteloidní.
Všechny tyto obrázky ukazují typické struktury benigního tumoru periferné nervové pochvy, dokonc jsou vidět i Verocayova tělíska (V). Buňky této léze jsou podobné fibroblastům, protáhlé spíše než epiteloidní.
Všechny tyto obrázky ukazují typické struktury benigního tumoru periferné nervové pochvy, dokonc jsou vidět i Verocayova tělíska (V). Buňky této léze jsou podobné fibroblastům, protáhlé spíše než epiteloidní.

 

Lymfangiom

V cytologickém aspirátu zastihujeme pouze žlutavou tekutinu s malou příměsí krve, která je téměř acelulární. Tato cystická léze se znovu naplní v průběhu několika minut po aspiraci.

Nádor z periferních buněk nervové pochvy

Nádor zpravidla souvisí v oblasti parotis s n. facialis, proto je aspirace zpravidla nebolestivá. Cytologická skladba napodobuje histologickou, mohou být přítomna Verocayova tělíska. The cells are arranged in sheets; they are elongated, benign-looking mesenchymal cells.

Peripheral nerve sheet tumor
Peripheral nerve sheet tumor
Peripheral nerve sheet tumor
 
X