Dlaždicobuněčný karcinom

Tento nádor je podobný stejnému typu nádoru, který můžeme zastihnout v jakékoliv jiné anatomické lokalizaci. Cytologicky zastihujeme keratinizující nebo nekeratinizující atypické dlaždicové buňky ve fragmentech tkáně i v podobě celulárních shluků. Centrum léze je často kolikvované, nekrotické, což vede k aspiraci tekutiny vzhledu hnisu. 

Všechny známé rysy téže léze v cervikální cytologii jsou přítomny. Nejlepším barvením pro tyto léze je polychrom dle Papanicolaoua.

 

 

Nediferencovaný karcinom
Nediferencovaný karcinom
Nediferencovaný karcinom

 

X