Maligní myoepiteliom

Tento neobvyklý nádor je tvořen maligními myoepiteliálními buňkami s vysokou mitotickou aktivitou a infiltrativním způsobem růstu. Cytologicky jde o obraz vysoce maligního nádoru, kde buňky jsou okrouhlé nebo prodloužené s výraznou jadernou atypií. Jsou viditelná četná holá atypická jádra. Někdy nacházíme cytoplazmatickou vakuolizaci a jaderné a cytoplazmatické inkluze.  Myoepiteliální adenomy mohou podlehnout maligní transformaci, rekurující tumory po předchozím odstranění mohou vyvinout stále agresivnější cytologický obraz.

Malignant myoepithelioma - histology
Malignant myoepithelioma - histology
Malignant myoepithelioma - cytology
Malignant myoepithelioma - cytology

 

X