Epiteliální / myoepiteliální karcinom

Nádor sestává ze dvoubuněčných typů formujících dukty: vnitřní vrstva duktálních buněk, světlé myoepiteliální buňky (vnější vrstva). Duktální buňky pozitivně exprimují cytokeratiny, myoepitelie  pozitivně exprimují antigen S-100. Cytologicky jde o obraz maligního nádoru ze světlých buněk s různým stupněm celulární a jaderné atypie. Lze zastihnout izolované buňky i mikrofragmenty tkáně. Buňky mohou být uspořádány solidně nebo do papilárních struktur. Stromální komponenta hyalinního vzhledu vykazuje metachromazii. Někdy zastihujeme struktury podobné duktům nebo globulární struktury. Cytologický obraz má „maligní“ charakteristiky. 

V malém zvětšení vypadají plachty opět bazaloidně, přítomny jsou i cylindromatózní metachromatické fragmenty ( Giemsovo barvení ). Velké zvětšení ukazuje světlý myoepiteliální charakter těchto buněk, vnitřní buňky jsou poněkud menší, zevní zóna buněk má jemně granulární/pěnitou nebo světlou cytoplazmu. Kterýkoli buněčný typ může dominovat a vykazovat evidentní rysy malignity. Obecně cytologický obraz nenaznačuje vysoce maligní lézi!
V malém zvětšení vypadají plachty opět bazaloidně, přítomny jsou i cylindromatózní metachromatické fragmenty ( Giemsovo barvení ). Velké zvětšení ukazuje světlý myoepiteliální charakter těchto buněk, vnitřní buňky jsou poněkud menší, zevní zóna buněk má jemně granulární/pěnitou nebo světlou cytoplazmu. Kterýkoli buněčný typ může dominovat a vykazovat evidentní rysy malignity. Obecně cytologický obraz nenaznačuje vysoce maligní lézi!
V malém zvětšení vypadají plachty opět bazaloidně, přítomny jsou i cylindromatózní metachromatické fragmenty ( Giemsovo barvení ). Velké zvětšení ukazuje světlý myoepiteliální charakter těchto buněk, vnitřní buňky jsou poněkud menší, zevní zóna buněk má jemně granulární/pěnitou nebo světlou cytoplazmu. Kterýkoli buněčný typ může dominovat a vykazovat evidentní rysy malignity. Obecně cytologický obraz nenaznačuje vysoce maligní lézi!
V malém zvětšení vypadají plachty opět bazaloidně, přítomny jsou i cylindromatózní metachromatické fragmenty ( Giemsovo barvení ). Velké zvětšení ukazuje světlý myoepiteliální charakter těchto buněk, vnitřní buňky jsou poněkud menší, zevní zóna buněk má jemně granulární/pěnitou nebo světlou cytoplazmu. Kterýkoli buněčný typ může dominovat a vykazovat evidentní rysy malignity. Obecně cytologický obraz nenaznačuje vysoce maligní lézi!

 

Morfologie myoepiteliálních buněk v histologii: buňky jsou uspořádány ve skupinách , vykazují S100 a PanCK pozitivitu. V nátěrech jsou přítomny polymorfní myoepitelie smíšené s normálními acinárními buňkami velkých slinných žláz.
Morfologie myoepiteliálních buněk v histologii: buňky jsou uspořádány ve skupinách , vykazují S100 a PanCK pozitivitu. V nátěrech jsou přítomny polymorfní myoepitelie smíšené s normálními acinárními buňkami velkých slinných žláz.
Morfologie myoepiteliálních buněk v histologii: buňky jsou uspořádány ve skupinách , vykazují S100 a PanCK pozitivitu. V nátěrech jsou přítomny polymorfní myoepitelie smíšené s normálními acinárními buňkami velkých slinných žláz.

 

Struktura léze je v histologii maligní: nacházíme invazi. Buňky jsou zvětšené, liší se tvarem a velikostí. Mohou být přítomny pěnité buňky, vyskytují se i vysoce dediferencované tumory. Cytologie vykazuje zvětšené buňky s velkými ovoidními jádry, nerovnoměrným chromatinem. Někdy je vyjádřena „skvamoidní” diferenciace (A) (Giemsovo barvení). Buňky jsou fragilní v důsledku roztěru, elongované, mohou vznikat nepravidelná jádra (B).
Struktura léze je v histologii maligní: nacházíme invazi. Buňky jsou zvětšené, liší se tvarem a velikostí. Mohou být přítomny pěnité buňky, vyskytují se i vysoce dediferencované tumory. Cytologie vykazuje zvětšené buňky s velkými ovoidními jádry, nerovnoměrným chromatinem. Někdy je vyjádřena „skvamoidní” diferenciace (A) (Giemsovo barvení). Buňky jsou fragilní v důsledku roztěru, elongované, mohou vznikat nepravidelná jádra (B).

 

 

Týž tumor jako v předchozích obrázcích: tvar jader je typický. Je vidět několik intranukleárních (pseudo)inkluzí (A). Cytoplazma v některých buňkách je skvamoidní (B) v jiných granulární (C).
Týž tumor jako v předchozích obrázcích: tvar jader je typický. Je vidět několik intranukleárních (pseudo)inkluzí (A). Cytoplazma v některých buňkách je skvamoidní (B) v jiných granulární (C).

 

X