Mukoepidermoidní karcinom

Tento nádor sestává z dlaždicových buněk, hlenotvorných  buněk a intermediárních buněk v mucinózním pozadí. Jde o nejčastější primární maligní tumor slinných žláz dětí a mladých dospělých. Grading nádoru určuje přítomnost cystické komponenty, nekrózy, perineurální šíření, poměr dlaždicové a mucinózní komponenty, přítomnost anaplazie a počet mitóz. Cytologický obraz je někdy velmi typický: všechny buňky se nacházejí v hlenu. Někdy je atypie mírná, epidermoidní buňky onkocytického vzhledu dominují a pozadí je výrazné „hrubé“ a špinavé, připomínající Whartinův tumor. Protože se mukoidní materiál dostává do jehly i bez epiteliálních buněk, jde o jednu z nejobtížnějších diagnóz ve slinných žlazách!

Histologie je jednoduchá, obvykle velmi typická pro mukoepidermoidní karcinom.
Jedna z nejobtížnějších diagnóz v cytopatologii slinných žláz. Věk není typický, tumor je skoro vždy multifokální. Proto je přítomno i něco málo normálních epiteliálních buněk. Hlenovitý obsah může být hojný ( viz obrázek níže barvený HE ), epiteliální elementy pouze mírně atypické. Řada jiných lézí vykazuje přítomnost stejné „směsi”: hlen, dlaždicové a sekretorické žlázové buňky smíšený s normálními buňkami slinných žláz (zánětlivě změněný Warthinův tumor, metaplastické zánětlivé změny, atd. ). V obrázku je vpravo dole hojný epitelový hlen s malými skupinkami epitelií. Obraz jako takový neindikuje vůbec malignitu! V nediferencovaných případech s převahou dlaždicové složky je „chybnou” diagnózou obvykle dlaždicový karcinom. (HE barvení)

 

V histologii je epidermální složka vysoce atypická a dominantní (HE barvení)
 
 
 
 

 

X