Adenoidně cystický karcinom

Jde o infiltrativně rostoucí nádor „bazaloidního“ vzhledu, který je nejčastějším maligním nádorem slinné žlázy. Roste pomalu, ale je vysoce maligní. Histologický vzhled je podobný cylindromu. Jde o nádor 5. a 6. dekády života. Pleomorfní adenom může obsahovat zóny „adenoidně cystického vzhledu“, ale nejde o maligní zvrat v pleomorfním adenomu! Adenoidně cystický karcinom vytváří kribriformní, tubulární a solidní struktury. Vždy obsahuje perineurální nádorové šíření. Cytologický nátěr je bohatý na bazaloidní monomorfní buňky (cytomorfologie neodpovídá vysoce malignímu potenciálu nádoru)! Tyto buňky zastihujeme v úzkém vztahu k hyalinním globulím s metachromatickým barvením. Populace buněk bazaloidního vzhledu je nejspíše myoepiteliálního původu. 

histologie (HE): Epiteliální složka tohoto tumoru je obvykle basaloidní, velmi monomorfní, vůbec nenaznačuje malignitu! Histologie je zvláštní, dobře známá léze, často doprovázená perineurální invazí. Giemsovo barvení je i v diagnóze těchto lézí velmi užitečné: velké cylindry jsou zčásti obklopeny epiteliálními elementy. Příměs buněk normální slinné žlázy obvykle není přítomna. Tyto tumory se chovají v slinné žláze vysoce maligně na rozdíl od benigního chování v kůži. 
histologie (HE): Epiteliální složka tohoto tumoru je obvykle basaloidní, velmi monomorfní, vůbec nenaznačuje malignitu! Histologie je zvláštní, dobře známá léze, často doprovázená perineurální invazí. Giemsovo barvení je i v diagnóze těchto lézí velmi užitečné: velké cylindry jsou zčásti obklopeny epiteliálními elementy. Příměs buněk normální slinné žlázy obvykle není přítomna. Tyto tumory se chovají v slinné žláze vysoce maligně na rozdíl od benigního chování v kůži. 
cytologie (Giemsa) Epiteliální složka tohoto tumoru je obvykle basaloidní, velmi monomorfní, vůbec nenaznačuje malignitu! Histologie je zvláštní, dobře známá léze, často doprovázená perineurální invazí. Giemsovo barvení je i v diagnóze těchto lézí velmi užitečné: velké cylindry jsou zčásti obklopeny epiteliálními elementy. Příměs buněk normální slinné žlázy obvykle není přítomna. Tyto tumory se chovají v slinné žláze vysoce maligně na rozdíl od benigního chování v kůži. 
cytologie (Giemsa) Epiteliální složka tohoto tumoru je obvykle basaloidní, velmi monomorfní, vůbec nenaznačuje malignitu! Histologie je zvláštní, dobře známá léze, často doprovázená perineurální invazí. Giemsovo barvení je i v diagnóze těchto lézí velmi užitečné: velké cylindry jsou zčásti obklopeny epiteliálními elementy. Příměs buněk normální slinné žlázy obvykle není přítomna. Tyto tumory se chovají v slinné žláze vysoce maligně na rozdíl od benigního chování v kůži. 

 

X