Karcinom z acinárních buněk

Tento karcinom se vyskytuje nejčastěji v příušní žláze. Původní název byl “tumor z acinárních buněk”, protože atypie jsou někdy velmi nevýrazné. Představuje cca 2 – 7% nádorů slinné žlázy. Tento karcinom má čtyři  histologické varianty: solidní, mikrocystickou, papilárně cystickou, folikulární. Obsahuje čtyři typy buněk: acinární buňky, vodojasné buňky, vakuolizované buňky, buňky podobné  interkalárním duktálním buňkám. Nádor obvykle obsahuje všechny typy buněk i histologických struktur, z kterých některý / některá může dominovat. Tento karcinom je častější u žen a může se objevit i u velice mladých jedinců. Tento karcinom je často infiltrovaný četnými lymfocyty. V diferenciální diagnóze je tento obraz blízký metastáze dobře diferencovaného adenokarcinomu do lymfatické uzliny. Na úrovni cytologie je v diferenciální diagnóze, pokud nátěr obsahuje pouze buňky acinické s absencí duktálních elementů, vždy nutné pomýšlet na karcinom z acinárních buněk - i u mladších pacientů. 

V obraze dominují typické acinární buňky. Cytoplazma je granulární (A), vakuolizované buňky (B) a interkalární buňky (C ) jsou rovněž přítomny. Také malé množství lymfocytů – tento rys je někdy vyjádřen do té míry, že celý obraz připomíná punkci metastaticky postižené uzliny. Ne vždy jsou přítomny všechny typy buněk. Čím více buněčných typů je přítomno, tím je diagnóza spolehlivější. Duktální struktury chybí!
V obraze dominují typické acinární buňky. Cytoplazma je granulární (A), vakuolizované buňky (B) a interkalární buňky (C ) jsou rovněž přítomny. Také malé množství lymfocytů – tento rys je někdy vyjádřen do té míry, že celý obraz připomíná punkci metastaticky postižené uzliny. Ne vždy jsou přítomny všechny typy buněk. Čím více buněčných typů je přítomno, tím je diagnóza spolehlivější. Duktální struktury chybí!
V obraze dominují typické acinární buňky. Cytoplazma je granulární (A), vakuolizované buňky (B) a interkalární buňky (C ) jsou rovněž přítomny. Také malé množství lymfocytů – tento rys je někdy vyjádřen do té míry, že celý obraz připomíná punkci metastaticky postižené uzliny. Ne vždy jsou přítomny všechny typy buněk. Čím více buněčných typů je přítomno, tím je diagnóza spolehlivější. Duktální struktury chybí!
V obraze dominují typické acinární buňky. Cytoplazma je granulární (A), vakuolizované buňky (B) a interkalární buňky (C ) jsou rovněž přítomny. Také malé množství lymfocytů – tento rys je někdy vyjádřen do té míry, že celý obraz připomíná punkci metastaticky postižené uzliny. Ne vždy jsou přítomny všechny typy buněk. Čím více buněčných typů je přítomno, tím je diagnóza spolehlivější. Duktální struktury chybí!

 

X