Bazocelulární adenom

Zastihujeme homogenní populaci malých bazaloidních buněk. Na pozadí jsou někdy přítomny fragmenty „materiálu bazálních membrán“. Adenoidně cystické struktury obvykle přítomny nejsou (pokud ano, je nutno zvažovat diagnózu cylindromu). 

Nátěr typických bazálních buněk: malé, někdy lymfocytům podobné buňky v trsech nebo skutečných tkáňových mikrofragmentech. Obvykle je přítomen materiál bazální membrány (A). Obvykle se najdou i nějaké acinární a duktální buňky. Důvod: při punkci malých lézí prochází jehla normálními, reaktivně změněnými úseky peritumorózní slinné žlázy. Histologie je vlevo nahoře, cytologie je barvena dle Giemsy.
Nátěr typických bazálních buněk: malé, někdy lymfocytům podobné buňky v trsech nebo skutečných tkáňových mikrofragmentech. Obvykle je přítomen materiál bazální membrány (A). Obvykle se najdou i nějaké acinární a duktální buňky. Důvod: při punkci malých lézí prochází jehla normálními, reaktivně změněnými úseky peritumorózní slinné žlázy. Histologie je vlevo nahoře, cytologie je barvena dle Giemsy.
Nátěr typických bazálních buněk: malé, někdy lymfocytům podobné buňky v trsech nebo skutečných tkáňových mikrofragmentech. Obvykle je přítomen materiál bazální membrány (A). Obvykle se najdou i nějaké acinární a duktální buňky. Důvod: při punkci malých lézí prochází jehla normálními, reaktivně změněnými úseky peritumorózní slinné žlázy. Histologie je vlevo nahoře, cytologie je barvena dle Giemsy.

 

X