Myoepiteliální adenom

Nátěr prezentuje monotónní populaci plazmocytoidních a vřetenitě formovaných buněk na čistém pozadí, s absencí nebo pouze minimálními fragmenty normálních žlázových struktur slinné žlázy. Chondromyxoidní matrix chybí (v případě její přítomnosti by se jednalo o pleomorfní adenom). Jádra buněk jsou okrouhlá nebo mírně prodloužená. Mitotické figury nejsou přítomny. 

Malé bazaloidní buňky v plachtách nebo jednotlivě. V pozadí je materiál podobný bazální membráně, metachromatické silné „skvrny“ obvykle v těsném vztahu k buňkám (A). V některých nátěrech jsou patrny kapiláry. Jádra jsou ovoidní, fazolovité, v některých jsou intranukleární (pseudo)inkluze (šipka).
Malé bazaloidní buňky v plachtách nebo jednotlivě. V pozadí je materiál podobný bazální membráně, metachromatické silné „skvrny“ obvykle v těsném vztahu k buňkám (A). V některých nátěrech jsou patrny kapiláry. Jádra jsou ovoidní, fazolovité, v některých jsou intranukleární (pseudo)inkluze (šipka).
Malé bazaloidní buňky v plachtách nebo jednotlivě. V pozadí je materiál podobný bazální membráně, metachromatické silné „skvrny“ obvykle v těsném vztahu k buňkám (A). V některých nátěrech jsou patrny kapiláry. Jádra jsou ovoidní, fazolovité, v některých jsou intranukleární (pseudo)inkluze (šipka).
Malé bazaloidní buňky v plachtách nebo jednotlivě. V pozadí je materiál podobný bazální membráně, metachromatické silné „skvrny“ obvykle v těsném vztahu k buňkám (A). V některých nátěrech jsou patrny kapiláry. Jádra jsou ovoidní, fazolovité, v některých jsou intranukleární (pseudo)inkluze (šipka).

 

X