Onkocytom

Cytologicky na čistém pozadí zastihujeme monotónní populaci středně velkých epiteloidních buněk s objemnou růžově se barvící cytoplazmou. Buňky se velice podobají onkocytickým buňkám Warthinova tumoru, v nátěru však nenacházíme lymfocyty a nekrotické pozadí. 

Typické onkocyty uspořádané ve vágně kohezivních formacích (A). Pozadí je čisté, cytoplazma hojná. Variace jaderné velikosti může, ale nemusí být zřetelná, skutečné atypie, pouze nekróza a extrémní buněčnost svědčí pro malignitu!
Typické onkocyty uspořádané ve vágně kohezivních formacích (A). Pozadí je čisté, cytoplazma hojná. Variace jaderné velikosti může, ale nemusí být zřetelná, skutečné atypie, pouze nekróza a extrémní buněčnost svědčí pro malignitu!

 

X