Warthinův tumor

Tento tumor je častější u mužů. Často je oboustranný. Má cystický vzhled, je utvářený onkocytickými buňkami a lymfoidní tkání. Cytologický obraz má „cystický charakter“. Aspirát je hnědý, hustý, „špinavý“. V nátěru je na pozadí „cystická“ špinavá tekutina obsahující onkocytické buňky, lymfocyty a histiocyty. Onkocyty jsou uspořádány v pseudopapilárních a papilárních strukturách. Warthinův tumor často podléhá nekrotické změně. Rovněž se vyskytuje dlaždicová metaplazie. Kombinace těchto změn imituje nekrotický dlaždicobuněčný karcinom. Je velice důležité zvažovat tuto alternativu v diferenciálně diagnostické úvaze. Téměř všichni pacienti jsou kuřáci. 

Caption here
Typická histologie Warthinova tumoru ( cystadenolymfomu ): malé/větší cysty, lemované dvěma řadami oxyfilních ( onkocytům podobných) buněk. Obsah je eozinofilní, víceméně homogennní podle velikosti cyst a stupně zánětu. Epiteliální elementy jsou těsně spojeny s lymfatickým pozadím. Léze je často mnohotná, často i v lymfatických uzlinách. Je pochopitelné, že s použitím vakuové (FNAB) biopsie méně „fixovanou” složkou je tekutina. Ta je následována lymfocyty a onkocytárními epiteliálními elementy.(viz další obrázky! ) (Giemsovo barvení)

 

Typická cytologie Warthinova tumoru ( cystadenolymfomu ): velké množství cystické tekutiny ( který vypadá jako hnis - žlutá viskózní tekutina) oxyfilní ( onkocytům podobné ) buňky v plachtách. Vpravo jsou četné lymfocyty. Obsah cysty může, ale nemusí být metachromatický, ale epiteliální složka je skoro vždy monomorfní ( v porovnání se smíšeným tumorem). V případě silného zánětu, nebo ruptury některých cyst se může objevit dlaždicová metaplázie, která indikuje možnost mukoepidermoidního karcinomu ( mucinózní pozadí, žlázový a dlaždicový epitel!)FNAB této léze ukazuje jasně, jaký cytologický obraz je třeba předvídat na podkladě znalosti histologie: poměr jednotlivých složek závisí na tom, jaký odpor kladou vakuu! (Giemsovo barvení)
Typická cytologie Warthinova tumoru ( cystadenolymfomu ): velké množství cystické tekutiny ( který vypadá jako hnis - žlutá viskózní tekutina) oxyfilní ( onkocytům podobné ) buňky v plachtách. Vpravo jsou četné lymfocyty. Obsah cysty může, ale nemusí být metachromatický, ale epiteliální složka je skoro vždy monomorfní ( v porovnání se smíšeným tumorem). V případě silného zánětu, nebo ruptury některých cyst se může objevit dlaždicová metaplázie, která indikuje možnost mukoepidermoidního karcinomu ( mucinózní pozadí, žlázový a dlaždicový epitel!)FNAB této léze ukazuje jasně, jaký cytologický obraz je třeba předvídat na podkladě znalosti histologie: poměr jednotlivých složek závisí na tom, jaký odpor kladou vakuu! (Giemsovo barvení)

 

X