Sialoadenóza

Acinární buňky jsou výrazně větší, s malým periferně uloženým jádrem a velkým množstvím zymogenních granul. Velikost acinárních buněk je 58 – 60 mikrometrů ve srovnání s normální velikostí 40 – 45 mikrometrů. Slinná žláza je edematózní. Tato léze je vždy asociovaná s jinou nemocí v pozadí: diabetes mellitus, tuberkulóza, malnutrice, atd. 

Sialoadenóza: cytologie s obrovskými acinárními buňkami, histologie se stejnými rysy a zvýšené množství zymogenních granul
Sialoadenóza: cytologie s obrovskými acinárními buňkami, histologie se stejnými rysy a zvýšené množství zymogenních granul

 

X