Inflammations

Akutní sialoadenitis.

Žláza je oteklá a zvětšená. Punkce je bolestivá. Žlázky jsou zvětšené, edematózní. Aspirovaný materiál je převážně nekrotický, hnisavý a obsahuje pouze málo duktálních a acinárních buněk. Tyto jsou často poškozené a tak zastihujeme pouze holá jádra. V nekrotickém pozadí jsou přítomny neutrofilní leukocyty, plazmocyty, histiocyty, mnohojaderné obrovské buňky. Těžká akutní hnisavá parotitida u starších pacientů je známkou špatného celkového stavu organismu! 

Akutni sialoadenitis
Akutni sialoadenitis
Akutni sialoadenitis

 

Chronická sialoadenitis

Na špinavém pozadí v nátěru zastihujeme buňky chronického zánětu (lymfocyty a plazmocyty). Acinární buňky mají někdy zvětšenou cytoplazmu. Často nacházíme pouze jejich holá jádra. Myoepiteliální buňky jsou uspořádány do plošných jednovrstevných formací v lymfo-plasmocytárním pozadí. Duktální buňky vykazují proliferaci. Pouhá přítomnost lymfo-plasmocytární buněčné populace v parotidálním aspirátu není znakem chronického zánětu: vzhledem k tomu, že v parotis je mnoho lymfatických uzlin, je pouhá přítomnost lymfocytů a plazmatických buněk bez výše popsaných změn epiteliálních elementů spíše aspirací z intraglandulární lymfatické uzliny nežli znakem chronické sialoadenitis!

chronická zánětlivá celulizace ve špinavém pozadí. Acinární buňky jsou velmi zranitelné, mezi nimi je lymfo-plasmocytární pozadí. Duktální buňky vykazují známky proliferace. Buněčný obraz napodobuje atypie (malignitu)
chronická zánětlivá celulizace ve špinavém pozadí. Acinární buňky jsou velmi zranitelné, mezi nimi je lymfo-plasmocytární pozadí. Duktální buňky vykazují známky proliferace. Buněčný obraz napodobuje atypie (malignitu)
chronická zánětlivá celulizace ve špinavém pozadí. Acinární buňky jsou velmi zranitelné, mezi nimi je lymfo-plasmocytární pozadí. Duktální buňky vykazují známky proliferace. Buněčný obraz napodobuje atypie (malignitu)
chronická zánětlivá celulizace ve špinavém pozadí. Acinární buňky jsou velmi zranitelné, mezi nimi je lymfo-plasmocytární pozadí. Duktální buňky vykazují známky proliferace. Buněčný obraz napodobuje atypie (malignitu)

 

Chronická sklerozující sialoadenitis (Küttnerův tumor)

Tato léze postihuje nejčastěji submandibulární žlázu, někdy parotis. Ve špinavém slinném pozadí jsou destruované buněčné elementy slinné žlázy. Obraz skoro vždy doprovází dlaždicová metaplázie a nenádorové atypické dlaždicové buňky napodobují dobře diferencovaný dlaždicový karcinom. Podle dostupných údajů může být tato léze sdružena s jinými autoimunními sklerozujícími zánětlivými procesy, např. retroperitoneální fibrózou, autoimunní pankreatitis nebo sklerozující cholangitis. V tomto kontextu jde zřejmě o tzv. IgG4 skupinu onemocnění.

Histologie Küttnerova tumoru
Histologie Küttnerova tumoru

 

Chronická sklerozující sialoadenitis ( Küttnerův tumor ): fibróza (A), zahuštěná rozetřená slina v pozadí (B), zřejmá proliferace vývodů, která v některých případech napodobuje nádor ( C ) Submandibulární žláza představuje typickou lokalizaci, afekce může však postihovat i parotis. Žláza je zvětšená a bolestivá.
Chronická sklerozující sialoadenitis ( Küttnerův tumor ): fibróza (A), zahuštěná rozetřená slina v pozadí (B), zřejmá proliferace vývodů, která v některých případech napodobuje nádor ( C ) Submandibulární žláza představuje typickou lokalizaci, afekce může však postihovat i parotis. Žláza je zvětšená a bolestivá.
Chronická sklerozující sialoadenitis ( Küttnerův tumor ): fibróza (A), zahuštěná rozetřená slina v pozadí (B), zřejmá proliferace vývodů, která v některých případech napodobuje nádor ( C ) Submandibulární žláza představuje typickou lokalizaci, afekce může však postihovat i parotis. Žláza je zvětšená a bolestivá.

 

cytologie of Küttnerova tumoru: destruované buněčné elementy slinných žláz ve špinavém slinném pozadí. Atypicky vyhlížející duktální buňky. Dlaždicová metaplázie a atypické dlaždicové buňky benigní povahy
cytologie of Küttnerova tumoru: destruované buněčné elementy slinných žláz ve špinavém slinném pozadí. Atypicky vyhlížející duktální buňky. Dlaždicová metaplázie a atypické dlaždicové buňky benigní povahy

 

X