Anatomie slinných žlaz

Anatomie slinných žláz

Existují tři páry hlavních slinných žláz: podjazyková, podčelistní, příušní slinná žláza. Podjazyková slinná žláza je nejmenší, charakterizovaná zejména hlenovými žlázkami. Submandibulární žláza je více lobulizovaná a má smíšenou žlázovou strukturu. Obsahuje serózní i mucinózní struktury. Příušní slinná žláza obsahuje serózní aciny. Všechny tyto žlázy mají systém odvodných kanálků, nervy, cévy, pojivovou tkáň a, zejména příušní žláza, vlastní – intraglandulární lymfatické uzliny v počtu 30 – 50. V celém orálním povrchu je několik tisíc dalších 'malých' slinných žláz.

Patologie (a cytopatologie) slinných žláz je velmi podobná slzným žlázám, potním žlázám kůže, malým submukózním žlázám trachey a bronchů. Jistá podobnost existuje i s nádory prsu (nádory prsu podobné slinným žlázám a prsu podobný sekretorický karcinom parotis.)

Anatomie slinných žláz

 

Parotis – serózní žláza
Submandibulární - seromucinózní žlázy
Sublinguální - mucinózní žlázy

 

Normální buňky.

Bazální buňky: malé buňky s okrouhlými jádry. Cytoplazma je téměř vždy euchromatická. Můžeme zastihnout ve tkáňových mikrofragmentech nebo ve trojrozměrných buněčných shlucích, kde na periferii utvářejí vnější vrstvu buněk v palisádovitém uspořádání. Někdy se těžko odlišují od nádorů z malých buněk, jako např. adenoidně cystický karcinom, kde však stroma na pozadí je obvykle metachromatické barvení dle Giemsy. Stejně tak je důležitá morfologie extracelulárního materiálu, která má u tohoto nádoru specifický charakter blízký stromatu cylindromu.

Acinární buňky: velké buňky se serózním nebo mucinózním  obsahem cytoplazmy a malými jádry. Cytoplazma často obsahuje zymogenní granula. Je důležité dohledávat duktální epitelie ve vztahu k buňkám acinárním. Při jejich absenci je nutné zvažovat možnost dobře diferencovaného karcinomu z acinických buněk.

Duktální buňky: obvykle jsou uspořádány do malých struktur plástvového charakteru, s centrálně uloženými jádry a homogenní cytoplazmou. K fragmentům duktálních buněk mohou adherovat myoepitelie.

Myoepiteliální buňky: obvykle jsou aspirovány společně s buňkami acinů. Mají plazmacytoidní nebo epiteloidní vzhled s prodlouženou cytoplazmou. Jádro je oválné až okrouhlé, cytoplazma je metachromaticky růžová. Je mnoho lézí slinných žláz, ve kterých abnormální myoepiteliální buňky dominují.

Fragmenty pojivové tkáně a krystaly se mohou v nátěrech rovněž nacházet. 

Acinární buňky parotis. V pozadí sliny a holá jádra myoepiteliálních buněk (Giemsovo barvení)
Acinární buňky parotis. V pozadí sliny a holá jádra myoepiteliálních buněk (Giemsovo barvení)

 

Acinární buňky s metachromatickými myoepiteliálními fragmenty (Giemsovo barvení)
Acinární buňky s metachromatickými myoepiteliálními fragmenty (Giemsovo barvení)
Acinární buňky s metachromatickými myoepiteliálními fragmenty (Giemsovo barvení)

 

Metachromatické fragmenty pojivové tkáně, myoepiteliální buňky a nahá jádra, duktální fragmenty (Giemsovo barvení)

 

 
X