Cervikální cytologie (Aktualizováno 2015)

Autor: Amanda Herbert

Tento výukový blok poskytuje program nácviku screeningu karcinomu děložního hrdla a obsahuje následující témata:

  • Anatomie, fyziologie a histologie ženského pohlavního ústrojí
  • Karcinom děložního hrdla: epidemiologie, etiologie, patogeneze a hlavní histologické typy
  • Pap test: principy odběru materiálu a přípravy preparátu. Organizace práce v laboratoři, screeningu
  • a hlášení nálezů cervikální cytologie
  • Normální cervikální stěr
  • Infekce, zánětlivé změny, hojení, iatrogenní změny, kontaminace a artefakty
  • Nádorové změny v cervikálních stěrech
  • Kontrola kvality
  • Hygienická a bezpečnostní pravidla

Tento blok rovněž obsahuje velkou knihovnu odkazů publikací o cervikální cytologii a stupňovanou sérii samotestů.

X