Cystické léze

Jednou z nejkomplikovanějších diagnostických kapitol v patologii hlavy a krku je diagnostika cystických lézí. Většina benigních cyst (branchiální cysty, mediální cysty) jsou vystlány dlaždicovým epitelem, který je často zánětlivě infiltrován. Přítomny jsou i dlaždicové buňky podobné superficiálním a intermediárním, někdy reaktivní buňky s amfofilní cytoplazmou, velkým jádrem a jadérkem a cholesterolové krystaly. Téměř vždy nalézáme mírné atypie jako projev iritace a zánětu, ale nikdy ne jednoznačné známky maligní nádorové transformace: extrémně velká jádra v porovnání k objemu cytoplazmy, výrazně nepravidelná jádra, nepravidelně hrudkovitý chromatin, mitózy. 

Branchiogenní cysta (Papanicolaouovo barvení)
Branchiogenní cysta - zánět (HE)
Branchiogenní cysta – cholesterolové krystaly

 

Výskyt metastatického dlaždicového karcinomu v cervikálních lymfatických uzlinách je poměrně vysoký. Tyto tumory, stejně jako některé velké primární dlaždicové karcinomy, obvykle podléhají v této anatomické lokalizaci kolikvaci, která dá vznik 'pseudocystické' lézi s obsahem atypických keratinizujících nebo nekeratinizujících dlaždicových buněk. Tyto nádory jsou někdy dobře diferencované a v takovém případě se velice podobají výše zmíněné laterální cystě s „iritovanými“ buňkami. V obou případech je tekutý obsah cysty velice podobný hnisavému obsahu abscesu, což někdy bývá důvodem, proč tento materiál klinik nepošle k histologickému / cytologickému vyšetření!

Dlaždicový karcinom. Dlaždicový karcinom, jak primární, tak metastatický, často kolikvuje: atypické dlaždicové epitelie zanícené laterální cysty a buňky kolikvovaného low grade dlaždicového karcinomu je nutno odlišit!
Dlaždicový karcinom. Dlaždicový karcinom, jak primární, tak metastatický, často kolikvuje: atypické dlaždicové epitelie zanícené laterální cysty a buňky kolikvovaného low grade dlaždicového karcinomu je nutno odlišit!

 

X