Exfoliativní cytologie dutiny ústní

Infekce bez zánětu (AIDS): superficiální dlaždicové buňky na špinavém pozadí obsahujícím mnoho různých typů mikroorganismů jako jsou bakterie, plísně, atd. Úplná absence buněk zánětu je v těchto případech diagnostická! Důležitou skutečností je, že by vždy mělo být sledováno možné spojení s HPV infekcí (p16ink průkaz, Ki67, HPV molekulární diagnostika). S HPV infekcí spojené benigní nebo maligní epiteliální léze jsou zpravidla ošetřovány méně agresivně.

Infekce bez zánětu (AIDS)
Infekce bez zánětu (AIDS)
Infekce bez zánětu (AIDS)
Infekce bez zánětu (AIDS)
Infekce bez zánětu (AIDS)
Infekce bez zánětu (AIDS)
Infekce bez zánětu (AIDS)

 

Dlaždicobuněčný karcinom sliznice dutiny ústní má vysokou incidenci v Melanézii, Francii, Maďarsku, západní Evropě. Vzorek lze odebrat použitím cytobrushe, nebo tekutina z výplachu dutiny ústní může být zpracována libovolnou metodou LBC. Morfologie buněk je úplně stejná jako u dlaždicového karcinomu čípku dělohy. Pravděpodobně nejlepší barvící metodou v těchto případech je PAP.

Pemphigus vulgaris a jeho varianty se prezentují bulózní lézí. Obsah vezikuly nebo buly lze setřít odběrovým štětečkem a připravit nátěr. Identifikace Tzanckových buněk patří k historicky nejstarším cytodiagnostickým postupům. Jedná se o velké akantolytické buňky s velkými bledými jádry a někdy velkými jadérky. Na pozadí preparátu se nacházejí buňky akutního zánětu. Místem primární diagnózy pemphigus vulgaris je často dutina ústní!

 

Tzanck cells (pemphigus vulgaris)
Tzanck cells (pemphigus vulgaris)
Tzanck cells (pemphigus vulgaris)

Palpovatelné léze jazyka se vyskytují velice zřídka. Tyto léze lze aspirovat. Dlaždicobuněčný karcinom je povrchová léze, zatímco neepitelové (obvykle benigní) nádory jsou uloženy hluboko.  Dobře známý Abrikosovův tumor lze rovněž diagnostikovat z aspirátu na základě přítomnosti víceméně monomorfních granulárních neepitelových buněk.

X