Indikace cytologie oblasti hlavy a krku.

Oblast hlavy a krku obsahuje mnoho orgánů, různých tkání a různých typů buněk v každém orgánu a tkáni.

Co myslíme nádory hlavy a krku nebo patologií hlavy a krku?

 • Obecně: všechny patologické/cytopatologické léze nebo tumory v oblasti hlavy a krku 
 • konkrétně: léze nosu, paranazálních dutin, nasofaryngu, hypofaryngu, laryngu a trachey, dutiny ústní, orofaryngu, slinných žláz, léze odontogenní a léze ucha (WHO 2005)
 • V širším smyslu: všechny typy patologických změn, které se mohou objevit ve výše zmíněné ohraničené anatomické oblasti: viz výše, +: vaskulární tumory, lymfomy, kožní tumory, adnexální tumory, léze slzných žláz, thyroidální/parathyroidální léze, dentální patologie/cytopatologie. 

V následující kapitole budeme probírat nejdůležitější léze, nemoci této oblasti s některými anatomickými výjimkami: thyroidální a parathyroidální cytopatologie patří do jiné kapitoly. Budeme odkazovat na kapitolu Cytopatologie lymfatických uzlin v případech, kde cytopatologie může být primárním diagnostickým nástrojem v postižení uzlin hlavy a krku. Nejběžnější léze lymfatických uzlin však budou zmíněny zde: např. metastatické léze, atd.. Detailní cytologie lymfatických uzlin není součástí této kapitoly. Proto je kapitola nazvána: “Cytopatologie hlavy a krku se zvláštním důrazem na cytopatologii slinných žláz ”

Co je typické pro patologii nádorů hlavy a krku?

 •  Anatomická oblast
 •  Některé nádory (nazofaryngeální karcinom) mají specifickou geografickou distribuci
 •  Jsou důležité vlivy životního prostředí
 • Viry se mohou účastnit v kancerogenezi (HPV, EBV)
 •  Vzdálené metastázy jsou zřídka, lokální komplikace jsou závažné
 • Typická anatomická místa pro vzdálené metastázy do uzlin z kterékoli oblasti lidského těla. 

Hlavní diagnostické otázky.

Oblast hlavy a krku je kontroverzní: žlutavá cystická tekutina může reprezentovat dlaždicovou (laterální) cystu nebo kolikvovaný nekrotický dlaždicový karcinom nebo i hnis – obsah abscesu.
Oblast hlavy a krku je kontroverzní: žlutavá cystická tekutina může reprezentovat dlaždicovou (laterální) cystu nebo kolikvovaný nekrotický dlaždicový karcinom nebo i hnis – obsah abscesu.
Oblast hlavy a krku je kontroverzní: žlutavá cystická tekutina může reprezentovat dlaždicovou (laterální) cystu nebo kolikvovaný nekrotický dlaždicový karcinom nebo i hnis – obsah abscesu.

 

 • Z jakého typu tkáně byl proveden cytologický odběr?

Většina punkcí je prováděna pod sonografickou kontrolou (existují však léze, které jsou snadněji punktovatelné bez ní!). Sonografický obraz napovídá o punktovaném orgánu; ten by měl být ověřen mikroskopií. Pokud odběr provádí cytopatolog, je odpověď většinou jednoduchá. V případě dodaných nátěrů je třeba získat veškerá důležitá klinická a sonografická data, příznaky a způsob odběru. (V nátěru mohou být přítomny všechny typy buněk, jimiž prochází kanál odběru).

 • Co nám řeknou obecné celulární charakteristiky nátěru?Je to benigní nebo maligní léze?

Oblast hlavy a krku je kontroverzní: žlutavá hustá cystická tekutina může reprezentovat jak skvamózní (laterální) cystu, tak kolikvovaný spinocelulární karcinom, nebo prostě hnis - obsah abscesu.

Malignity mohou být primární nebo metastatické. “Klasické” znaky malignity mohou mít v této oblasti různý význam: Buněčná pleomorfie, která je obvykle znakem maligní proliferace, je charakteristickým znakem v benigních smíšených tumorech slinných žláz, zatímco mírně atypická homogenní buněčná populace může odpovídat acinárnímu karcinomu, nebo dokonce adenoidně cystickému karcinomu bez jiných morfologických znaků malignity.

X