Nazofaryngeální karcinom

Klinické znaky

 • Demografie
  • Afrika: asociované s EBV; obvyklé u dětí
  • Jižní Čína: nejběžnější karcinom u dospělých; vzácné u dětí
  • US: vzácné u dospělých i u dětí
 • Sdružené s HBV infekcí a opakovanou expozicí
 • Projeví se často metastázou v lymfatických uzlinách
 • Jiná místa metastáz: kosti, kostní dřeň, játra a plíce

 

Obr. 104 a - Nazofaryngeální karcinom – plachty nediferencovaných epiteliálních buněk s vysokým nukleocytoplazmatickým poměrem, vezikulárními jádry a prominentními nukleoly (H&E)
Obr. 104 b- Nazofaryngeální karcinom – plachty nediferencovaných epiteliálních buněk s vysokým nukleocytoplazmatickým poměrem, vezikulárními jádry a prominentními nukleoly (H&E)

 

 • Plachty a trsy nediferencovaných epitelových buněk
 • Vezikulární jádra a prominentní jadérka
 • Chudá eozinofilní cytoplazma
 • Zánětlivé buňky: lymfocyty (často T lymfocyty) a plazmatické buňky

 

Imunocytochemie

 • Keratiny: pozitivní
 • EMA: pozitivní
 • EBV: pozitivní
 • EBER: pozitivní
 • CD23: pozitivní v některých případech
 • CD30: pozitivní (vzácně )
 • CEA: variabilní
 • S-100 protein: variabilní

 

Genetické studie

 • Zvýšená exprese p53

 

Diferenciální diagnóza

 • Velkobuněčný lymfom
  • EMA: bezcenný pro diferenciální diagnózu s velkobuněčným lymfomem
  • CD30: bezcenný pro diferenciální diagnózu s velkobuněčným lymfomem
 •  Hodgkin’s disease
  • Sternbergovy-Reedové buňky
  • CD15: pozitivní

 

Hlavní fakta

 • Léčba: radiační terapie
 • Příznivé prognostické faktory: mladší věk, nižší stádium, metastázy omezené na horní šíji bez postižení centrálního nervového systému

 

X