Juvenilní granulózové tumory

Klinické znaky

 • Představují polovinu pediatrických a adolescentních tumorů z genitální lišty
 • Děti a mladí dospělí
 • 80% do věku 20 let
 • Pubertas praecox a nepravidelné děložní krvácení (v důsledku produkce estrogenů)
 • Asociace s enchondromatózou (Ollierovou nemocí), Mafucciho syndromem, infantilním dimorfismem a sporným genitálem
 • 2% jsou bilaterální
 • Abdominální distenze, bolest nebo ascites

 

Obr. 101 - Juvenilní granulózový nádor- řídké trsy homogenních nádorových buněk (H&E)
Obr. 102 - Juvenilní granulózový nádor - nádorové buňky mají homogenní okrouhlá centrálně uložená jádra s jemným chromatinem. Cytoplazma je bledá a vakuolizovaná     s nezřetelnými hranicemi (H&E)
Obr. 103 - Juvenilní granulózový nádor - trsy granulózových buněk (rýhy jsou málo patrné) (Giemsa)

 

 • Buněčné nátěry
 • Granulózové buňky
  • V řídkých trsech nebo jednotlivě
  • Homogenní okrouhlá centrálně lokalizovaná jádra
  • Jádra s jemným chromatinem
  • Nápadná jadérka
  • občasné jaderné rýhy
  • Může být přítomna atypie
  • Bledá a vakuolizovaná cytoplazma
  • Nejasné buněčné hranice
 • Thekální buňky
  • Elongované buňky
  • Hyperchromní jádra
 • Makrofágy

 

Imunocytochemie

 • Inhibin: pozitivní (granulózové buňky)
 • Calretinin: pozitivní
 • EMA: negativní
 • Vimentin: pozitivní
 • Hladkosvalový aktin : pozitivní v thekálních buňkách

 

Elektronová mikroskopie

 • Nápadné hladké endoplazmatické retikulum
 • Četné mitochondrie
 • Velké tukové kapky v cytoplazmě

 

Genetické studie

 • Trisomie 12 (společné s jinými stromálními tumory)

 

Diferenciální diagnóza

 • Adultní granulózový tumor
  • Nukleární rýhy
 • Méně luteinizovaná cytoplazma
 • Nádor ze žloutkového váčku/ embryonální karcinom
  • Atypie granulózových buněk jsou výraznější než v nádoru ze žloutkového váčku nebo embryonálním karcinomu
  • Inhibin: negativní
  • Alfa-fetoprotein: pozitivní
 • Fibrom/ thecom
  • Vzácný u dětí
  • Vřetenité buňky promísené s luteinizovanými buňkami 

 

Hlavní fakta

 • Většinou jsou to benigní nádory
 • Tendence k pozdní recidivě
 • Prognostické faktory: stádium, velikost, ruptura, jaderné atypie a mitotická aktivita
X