Feochromocytom

Klinické znaky

 • Znám jako “tumor 10%”: v 10% bilaterální; v 10% extra-adrenální; v 10% maligní; a v 10% u dětí.
 • Vrchol výskytu v páté dekádě
 • 90% jsou sporadické a 10% má rodinnou anamnézu mnohotných endokrinních tumorů (MEN syndrom)
 • Časté klinické příznaky: paroxysmální hypertenze, bolesti hlavy, nausea, zvracení, pocení, palpitace, třes, únava, úzkost, bolest na hrudi a bolest břicha, poruchy zraku.
 • Klinické příznaky jsou častější u dětí než u dospělých; 90% trpí hypertenzí, závratěmi, polydipsií nebo polyurií
 • Bilaterální případy jsou častější u dětí
 • Sekrece norepinefrinu a epinefrinu; vzácné případy mají produkci ACTH nebo VIP

 

Cytopatologie

 • Hypercelulární nátěry, jednotlivé buňky a řídké trsy
 • Variace buněčné velikosti a tvaru
 • Jaderné pseudoinkluze
 • Granulární cytoplazma s roztřepenými okraji
 • Špatně definovaná červenavá granulární cytoplazma (Giemsovo barvení)

 

Imunocytochemie

 • Neurofilamenta: pozitivní
 • Vimentin: pozitivní
 • Chromogranin: pozitivní
 • Synaptofysin: pozitivní
 • CD56 N-CAM: pozitivní
 • NSE: pozitivní
 • S-100 protein: pozitivní v sustentakulárních buňkám
 • Cytokeratin: kontroverzní; řídký, pokud vůbec
 • EMA: negativní
 • Alfa-inhibin: obecně negativní
 • Indikátory malignity
  • p53: pozitivní
  • Ki-67: pozitivní 

 

Genetické studie

 • 10% sporadických feochromocytomů mají somatické mutace proto-onkogenů
 • MEN 2a a 2b jsou sdruženy s místem 10q11.2-ret proto-onkogenu.

 

Diferenciální diagnóza

 • Sarkomatoidní karcinom z renálních buněk
  • Cytokeratiny jsou obecně silně pozitivní
 • Adrenokortikální karcinom
  • Bcl-2: pozitivní
  • Inhibin A: pozitivní
  • Chromogranin: negativní
  • EMA: pozitivní

 

Hlavní fakta

 • Maligní feochromocytomy jsou pomalu rostoucí nádory: pětileté přežití ve 40-50%
 • Obvyklé lokalizace metastáz: lymfatické uzliny, kosti a játra
 • Mutace genu neurofibrominu zřejmě přispívají rozvoji feochromocytomů u pacientů s Von-Recklinghausenovou chorobou
X