Adrenokortikální adenom/karcinom

Klinické znaky

 • Adrenokortikální buňky jsou endokrinní epitelie a jsou schopny hormonální produkce: steroidy, glukokortikoidy a mineralokortikoidy.
  • Adenomy – vzácně funkční- náhodný záchyt častější
  • Karcinomy- 50% hormonálně aktivních - Cushingův syndrom nebo virilizace pacientek (sekrece androgenů).
 • 0.2% pediatrických malignit.
 • Projevy a prognóza se liší od dospělých pacientů
 • Častější ve věku 0-5 let, bimodální výskyt: v dětství a v adolescenci
 • Abdominální masa s bolestí a horečkou
 • Asociace s Li-Fraumeniho, Beckwithovým-Wiedemann, Vernerovým-Morrisonovým syndromem, syndromem familiárních karcinomů, SBLA (S- sarkom; B- breast and brain neoplasm; L- leukaemia, laryngeal and lung karcinom; A- adrenal cortical karcinom) a fetálním alkoholovým syndromem
 • Asociace s genitourinárními anomáliemi, neurofibromatózou, pigmentovými névy, mozkovými tumory a hemihypertrofií
 • Asociace s endokrinními abnormalitami (virilizace a Cushingův syndrom) je obvyklá u dětí, avšak feminizace a Connův syndrom jsou vzácné.

 

Obr. 97 - Adrenokortikální adenom/ karcinom – Tenkojehlová aspirace z adrenálního adenomu. Buněčné nátěry s dyskohezivními nádorovými buňkami s blandními jádry (H&E)
Obr. 98 - Adrenokortikální adenom/ karcinom – Tenkojehlová aspirace z adrenálního adenomu. skupinky nádorových buněk s eozinofilní cytoplazmou hyalinními globulemi (H&E)
Obr. 99 – Adrenokortikální adenom/ karcinom – Tenkojehlová aspirace z adrenálního karcinomu - pleomorfní populace nádorových buněk s excentrickými jádry s nepravidelnou konturou. Četné mnohojaderné nádorové buňky s jadernými pseudoinkluzemi, hrubým chromatinem a patrnými nukleoly (H&E)
Obr. 100 - Adrennokortikální adenom/ karcinom – Tenkojehlová aspirace z adrenálního karcinomu. Patrny jsou mnohojaderné nádorové buňky (Giemsa).

 

 

 • Buněčné nátěry
 • Lipidické pozadí-Giemsovo barvení (?jd)
 • Nahá jádra (jednotlivě nebo v morulárních formacích)
 • Plachty a dyskohezivní nádorové buňky oddělené jemnými cévami
 • Monomorfní buňky s blandními jádry a pleomorfní buňky s nepravidelnou konturou, hrubým chromatinem a nápadnými jadérky
 • Nádorové buňky jsou polygonální a plasmocytoidní
 • Pleomorfie může být velmi výrazná – nekoreluje s malignitou
 • Nukleoly prominentní
 • Excentrická jádra
 • Jaderné pseudoinkluze
 • Cytoplazma variabilní od eozinofilní (častější v karcinomech) po jasnou a vakuolizovanou (častější v adenomech)
 • Cytoplazmatické hyalinní globule
 • Mitózy jsou variabilní
 • Sarkomatoidní vzhled bývá ve špatně diferencovaných karcinomech
 • Nejsou spolehlivá cytologická kritéria pro odlišení benigních od maligních tumorů, ačkoli bublinovité lipidické pozadí bylo uvedeno jako korelující s benigní povahou (7)

 

Imunocytochemie

 

 • D11: pozitivní (nukleárně) v 80%
 • Ad4BP (nukleární adrenální 4 vazebný protein): pozitivní (100% v adrenokortikálních karcinomech)
 • A103 (melan A): pozitivní (100% v adrenokortikálních karcinomech)
 • Cytokeratin: snížená exprese v korelaci se zvýšenou malignitou
 • Vimentin: zvýšená exprese v korelaci se zvýšenou malignitou
 • Inhibin A: pozitivní
 •  NSE: pozitivní
 •  Synaptofysin: pozitivní
 • Chromogranin: negativní
 • CAM 5.2: pozitivní
 • S100 protein: pozitivní
 • Hep Par1: pozitivní
 • CEA: negativní
 • EMA: negativní
 • CD10: negativní
 • CK7: negativní
 • CK20: negativní
 • HMB45: negativní
 • Bcl-2: pozitivní

 

Diferenciální diagnóza

 • Karcinom z renálních buněk
  • Nátěry více dyskohezivní
  • Dobře ohraničené polygonální buňky s centrálními jádry
  • Prominentní nukleoly
  • Pleomorfie, pokud je, je uniformnější v buněčné populaci
  • Nízkomolekulární cytokeratiny: pozitivní
  • EMA: pozitivní
  • CD10:pozitivní
  • D11: pozitivní (příležitostně)
  • Ad4BP: negativní
  • A103 (melan A): negativní
  • Inhibin A: negativní
  • Neuroendokrinní markery: negativní
  • CEA: negativní
 • Hepatocelulární karcinom
  • Nízkomolekulární cytokeratin: pozitivní
  • D11: pozitivní in 100%
  • Ad4BP: negativní
  • A103 (melan A): negativní
  • Inhibin A: negativní
  • Neuroendokrinní markery: negativní
 • Feochromocytom
  • Chromogranin: pozitivní
  • Bcl-2: negativní
  • Inhibin A: negativní
  • EMA: negativní

 

Hlavní fakta

 • Funkční tumory nemají špatnou prognózu, na rozdíl od dospělých
 • Špatný průběh obvyklý u adolescentů
 • Přežití u maligních závisí na stádiu a kompletnosti chirurgické resekce
 • Děti s Beckwithovým-Wiedemannovým syndromem mají lepší prognózu (6)
 • Nejsou spolehlivá cytologická kritéria pro odlišení benigních od maligních tumorů, ačkoli bublinovité lipidické pozadí bylo uvedeno jako korelující s benigní povahou
X