Pulmonární blastom dětského věku (Pleuropulmonární blastom)

Klinické znaky

 • Vzácný, agresivní maligní tumor
 • Děti mladší šesti let
 • Rodinná anamnéza podobných intratorakálních tumorů, nebo malformací ve 30% případů (např. cystický nefrom, plicní cysty)
 • Klinická manifestace – respirační tíseň
 • Rtg- cystický nebo solidně/cystická masa v plíci, pleuře nebo mediastinu
 • Sdružen s cystickým nefromem ledviny

 

Obr. 95 - Pulmonární blastom dětského věku - nátěr z transtorakální sonograficky vedené tenkojehlové aspirace tvořený velkými trojrozměrnými buněčnými skupinami blastémových buněk (Giemsa)
Obr. 96 - Pulmonární blastom dětského věku - nátěr z transtorakální sonograficky vedené tenkojehlové aspirace. Nádorové buňky jsou kulaté, blastémové s řídkou cytoplazmou a vysokým nukleocytoplazmatickým poměrem (Giemsa)

 

 • Blastomové buňky
  • Jednotlivě nebo v kohezivních agregátech
  • Malé kulaté modré buňky
  • Malá eliptická jádra
  • Jemný chromatin
  • Nenápadné nukleoly
 • Chudá cytoplazma
 • Myxoidní mesenchymmové stroma
  • Neutrální
  • Diferencované: rabdomyosarkomové, chondrosarkomové
  • Popsány jsou pleomorfní vícejaderné buňky
 • Nekrózy
 • Mitózy
 • Hyalinní globule (PAS pozitivní, diastáza rezistentní)

 

Imunocytochemie

 • Cytokeratin: negativní
 • CD99: Negativní

 

Genetické studie

 • Trisomie 8

 

Diferenciální diagnóza

 • Cystická adenomatoidní malformace/ jiné benigní plicní afekce
 • Absence of blastému
 • PNET
  • Nejobvyklejší u starších dětí
  • Rosety
  • Absence mesenchymální diferenciace
  • CD99: Pozitivní (membránově)
  • t(11;22)(q24;q12) – (90% případů)
 • Metastatický neuroblastom
  • V pozadí (HE) fibrilární materiál
  • Neuroblasty v různém stupni maturace
  • Vzácná situace
 • Lymfoblastický lymfom
  • Lymfoglandulární tělíska
  • Jádra s nepravidelnou membránou jemně práškovitý chromatin a nenápadné nukleoly
 • Rabdomyosarkom
  • Pokud je tato složka přítomna jako jediná, diferenciální diagnóza je nemožná
 • Metastatický mesenchymální chondrosarkom
  • Může být neodlišitelný
 • Desmoplastický malobuněčný nádor
  • Koexprese desminu (tečkovitá), cytokeratinu (tečkovitá), vimentin a NSE
  • EMA : Pozitivní

 

Hlavní fakta

 • Neznámá histogeneze - zřejmě derivuje z primitivních mesenchymálních buněk plic nebo pleury
 • Pětileté přežití - 45%
 • Časté postižení pleury v době manifestace
 • Typ I má lepší prognózu než typ II nebo III
 • Popsána je progrese z typu I do typu II nebo III 
X