Karcinoid

Klinické znaky

 • Vzácný p?ed 12 rokem v?ku
 • Lehká p?evaha žen
 • Hemoptýza
 • vzácn? sdružen s endokrinními symptomy
 • P?íležitostn? sdružen s jinými endokrinními tumory
 • Hlavní lobární bronchus nebo segmentární bronchy
 • U d?tí jsou vzácn? periferní

 

Obr. 93 – Karcinoid - nát?r z transtorakální sonograficky vedené tenkojehlové aspirace. Uniformní populace jednotlivých kulatých/ oválných pravidelných nádorových bun?k. P?íležitostn? tvo?í malé aciny. Clear pozadí (H&E).
Obr. 94 - Karcinoid - nát?r z transtorakální sonograficky vedené tenkojehlové aspirace. Pr?kaz chromograninu A - intenzivní cytoplazmatická pozitivita

 

Pokud není p?ítomna nekróza, diferenciální diagnóza mezi typickým a atypickým karcinoidem by cytologicky nem?la být stanovena

?isté pozadí

 • Uniformní populace kulatých/ oválných pravidelných bun?k
 • Jednotlivé bu?ky nebo rozvoln?né trsy
 • Acinární formace
 • Jemn? te?kovaný chromatin
 • Malé nenápadné nukleoly
 • ?ídká cytoplazma

 

Imunocytochemie

 • AE1/AE3: Pozitivní
 • NSE: Pozitivní
 • Chromogranin A: Pozitivní
 • Synaptofysin: Pozitivní
 • CD56 (NCAM): Pozitivní
 • TTF1: Pozitivní

 

Genetické studie

 • Trisomie chromosomu 7

 

Diferenciální diagnóza

 • Lymfom
  • Lymfoglandulární t?líska
  • Jednotlivé bu?ky
  • CD45 pozitivní

 

Hlavní fakta

 • Vylé?en resekcí
X