Karcinoid

Klinické znaky

 • Vzácný před 12 rokem věku
 • Lehká převaha žen
 • Hemoptýza
 • vzácně sdružen s endokrinními symptomy
 • Příležitostně sdružen s jinými endokrinními tumory
 • Hlavní lobární bronchus nebo segmentární bronchy
 • U dětí jsou vzácně periferní

 

Obr. 93 – Karcinoid - nátěr z transtorakální sonograficky vedené tenkojehlové aspirace. Uniformní populace jednotlivých kulatých/ oválných pravidelných nádorových buněk. Příležitostně tvoří malé aciny. Clear pozadí (H&E).
Obr. 94 - Karcinoid - nátěr z transtorakální sonograficky vedené tenkojehlové aspirace. Průkaz chromograninu A - intenzivní cytoplazmatická pozitivita

 

Pokud není přítomna nekróza, diferenciální diagnóza mezi typickým a atypickým karcinoidem by cytologicky neměla být stanovena

Čisté pozadí

 • Uniformní populace kulatých/ oválných pravidelných buněk
 • Jednotlivé buňky nebo rozvolněné trsy
 • Acinární formace
 • Jemně tečkovaný chromatin
 • Malé nenápadné nukleoly
 • Řídká cytoplazma

 

Imunocytochemie

 • AE1/AE3: Pozitivní
 • NSE: Pozitivní
 • Chromogranin A: Pozitivní
 • Synaptofysin: Pozitivní
 • CD56 (NCAM): Pozitivní
 • TTF1: Pozitivní

 

Genetické studie

 • Trisomie chromosomu 7

 

Diferenciální diagnóza

 • Lymfom
  • Lymfoglandulární tělíska
  • Jednotlivé buňky
  • CD45 pozitivní

 

Hlavní fakta

 • Vyléčen resekcí
X