Zánětlivý pseudotumor

Klinické znaky

 • V plicích jde o nejobvyklejší izolovanou primární lézi u pacientů maldších 16 let
 • 56% benigních plicních tumorů u dětí
 •  Anamnéza předchozího plicního onemocnění
 • Obvykle asymptomatický
 • Hlavně v apikálních segmentech dolních laloků

 

Obr. 91 - Zánětlivý pseudotumor - nátěr z transtorakální sonograficky vedené tenkojehlové aspirace. Málo kohezivní polymorfní populace (fibroblasty, histiocyty, lymfocyty a plazmatické buňky) (H&E)
Obr. 92 - Zánětlivý pseudotumor – nátěr z transtorakální sonograficky vedené tenkojehlové aspirace. Pozadí s nahými jádry a zánětlivým detritem (H&E)

 

 • Polymorfní buněčná populace:
  • Histiocyty
  • Fibroblasty
  • Lymfocyty
  • Plasmatické buňky

 

Moderní diagnostické techniky

Nepřínosné

 

Imunocytochemie

 • Potvrzení myofibroblastického původu vřetenobuněčné složky:
  • Vimentin : Pozitivní
  • Desmin: Pozitivní
  • Svalově specifický aktin: Pozitivní

 

Diferenciální diagnóza

 • Zánětlivé léze
 • Karcinoid (vřetenobuněčná úprava)
  • Monotónní populace nádorových buněk
  • Neuroendokrinní typ chromatinu “sůl a pepř”
  • Absence zánětlivých buněk

 

Hlavní fakta

 • Excize je kurativní, pokud je radikální. Pokud ne, může infiltrovat do okolí. 
X