Hamartom

Klinické znaky

 • Benigní tumor/tumoru podobná malformace
 • Vzácný u dětí
 • Asociace s jinými malformacemi a tumory
 • X-ray-
  • Periferní léze velikosti mince dobře ohraničená
  • Kalcifikace (kurvilineární vzhledu pražené kukuřice)-diagnostické- nejlépe jsou vidět v počítačové tomografii

 

Obr. 88 – Plicní hamartom - nátěr z transtorakální sonograficky vedené tenkojehlové aspirace. Fragment mesenchymu v myxoidní matrix. (H&E)
Obr. 89 – Plicní hamartom - nátěr z transtorakální sonograficky vedené tenkojehlové aspirace. Fragment malformované chrupavčité tkáně a několik agregátů epiteliálních buněk (H&E).
Obr. 90 - Hamartom – nátěr z transtorakální sonograficky vedené tenkojehlové aspirace; četné epiteliální buňky spolu s nezralou chrupavkou. (H&E)

 

 • Malformovaná chrupavka - přítomnost samotné chrupavky není dostatečná
 • Mesenchymální myxoidní matrix (zásadní pro diagnózu) (charakteristická lineární fibrilární úprava)
 • Plachty bronchiálního epitelu

 

Imunocytochemie

Nepřínosná

 

Moderní diagnostické techniky

Nepřínosné

 

Diferenciální diagnóza

 • Normální tkáň hrudní stěny a bronchu
 • Teratom (Dermoid)
  • Častější v mediastinu
  • Může rovněž obsahovat chrupavku a mezenchymální tkáň
 • Blastom
  • Chrupavka je nezralá
X