Solidní pseudopapilární cystický tumor

Klinické znaky

 • Vzácný tumor , který představuje 0.17% až 2% všech nonendokrinních tumorů pankreatu
 • Adolescentní dívky a mladé ženy
 • Benigní tumor

 

Obr. 83- Solidní pseudopapilární nádor – jemné papilární skupinky (Giemsa)
Obr. 84 - Solidní pseudopapilární nádor – jemné papilární skupinky kryté monomorfními nádorovými buňkami s viditelným vaskulárním osovým stromatem. Jednotlivé buňky. (H&E)
Obr. 85 - Solidní pseudopapilární nádor – buňky mají jádry s jemným chromatinem, malé nukleoly a v některých jaderné rýhy (H&E)
Obr. 86 - Solidní pseudopapilární nádor – aspirační nátěr z papilárního cystického tumoru vykazující větvené vaskulární osové stroma. Jsou patrny jaderné rýhy. (Giemsa).
 Obr. 87 - Solidní pseudopapilární nádor – aspirační nátěr z papilárního cystického tumoru vykazující větvené vaskulární osové stroma. Jsou patrny jaderné rýhy. (Giemsa).

 

 • Větvené jemné papilární struktury pokryté monomorfními nádorovými buňkami
 • Jednotlivé buňky dispersně
 • Jádra s jemným chromatinem a malými nukleoly
 • Jaderné rýhy
 • Pěnité histiocyty
 • Vícejaderné obrovské buňky
 • Diastáza-resistentní PAS-pozitivní hyalinní globule

 

Imunocytochemie

 • Vimentin: Pozitivní
 • NSE: Pozitivní
 • Synaptofysin: Pozitivní
 • Alfa1-antitrypsin :Pozitivní intracytoplazmatické globule
 • Alfa1-antichymotrypsin:Pozitivní intracytoplazmatické globule
 • CD56: Pozitivní-intenzivně a difuzně
 • CD10: Pozitivní
 • Chromogranin: Negativní
 • CEA: Negativní

 

Genetické studie

 • Většina tumorů je diploidní

 

Diferenciální diagnóza

 • Mucinózní cystická neoplázie /mikrocystické adenomy
 • Přítomnost mukoidního materiálu v pozadí
 • Karcinom z acinárních buněk
  • Starší pacienti
  • Není častější u žen
  • Cytologické atypie

 

Hlavní fakta

 • 95% se vyléčí resekcí
 • Pokusy předpovědět agresivní chování zatím neúspěšné
 •  V 10% případů metastazuje do jater a na peritoneum, obecně sdruženo s venózní invazí a high grade
X