Pankreatoblastom

Klinické znaky

 • Nejobvyklejší dětský tumor pankreatu
 • Klinicky agresivní tumor
 • Asociace s Beckwithovým-Wiedemannovým syndromem
 • Bimodální věková distribuce (vrcholy ve 2 a 33 letech)
 • U dětí se může objevit již v 32. týdnu (gestační-intrauterinní) a 9 lety
 • Častěji u chlapců
 • Nejčastěji v hlavě slinivky
 • Sérový Alfa-fetoprotein může být zvýšen

 

Cytopatologie

 • Plachty nebo acinární formace kuboidních buněk
 • Centrální okrouhlá jádra s granulárním chromatinem
 • Někdy malé nukleoly
 • středně objemná granulární cytoplazma
 • Stromální fragmenty
 • Skamoidní tělíska: solidní trsy z velkých polygonálních buněk s bohatou cytoplazmou a světlými jádry (5) (vzhledem k bohatosti biotinu)

 

Imunocytochemie

 • EMA: Pozitivní
 • Alfa-fetoprotein: Pozitivní
 • CEA: Pozitivní
 • Keratiny: Pozitivní
 • Neuroendokrinní markery: Pozitivní

 

Moderní diagnostické techniky

 • Nepřínosné

 

Diferenciální diagnóza

 • jiné nádory z malých kulatých buněk

 

Hlavní fakta

 • 50% vyléčeno excizí
X