Embryonální sarkom

Klinické znaky

 • Obvykle se objevuje mezi 6-10 lety v?ku
 • P?íznaky: abdominální masa, hore?ka a bolest
 • Sérové hodnoty alfa-fetoproteinu jsou normální

 

Obr. 80 – Embryonální sarkom- bun??né nát?ry s mesenchymálními trsy v myxoidní matrix (Giemsa)
Obr. 81 - Embryonální sarkom - heterogennní populace nádorových bun?k obsahující atypické bu?ky s bizarními jádry a lalo?natou konturou. Dole fragment myxoidní tkán? (Giemsa)
Obr. 82 - Embryonální sarkom - nahá bizarní jádra a nekrotický materiál (H&E)

 

 • Celulární nát?ry
 • Mesenchymální trsy
 • Heterogenní populace nádorových bun?k (v?etenité, oválné, pleomorfní a vícejaderné obrovské bu?ky)
 • St?ední množství špatn? ohrani?ené cytoplazmy
 • Jádra s hrubým chromatinem
 • Myxoidní pozadí
 • Hyalinní globule v pozadí nebo intracytoplazmaticky
 • Hemoragie a nekrózy

 

Imunocytochemie

 • Anti-chymotrypsin: pozitivní
 • Alfa-1-antitrypsin: pozitivní
 • Desmin: variabilní
 • Svalov? specifický aktin: variabilní
 • Vimentin: variabilní
 • Alfa-fetoprotein: negativní (hyalinní globule)
 • Myogenin: negativní

 

Genetické studie

P?estavba chromosomu 19q13.4,

t (11; 19) (q13; q13.4)

 

Diferenciální diagnóza

 • Mesenchymální hamartom
  • U pacient? mladších jednoho roku
  • Blandní nádorové bu?ky
  • Žádná bun??ná pleomorfie
 • Embryonální rabdomyosarkom
  • Žádné hyalinní globule
  • Rabdomyoblastická diferenciace
  • Myogenin : pozitivní
 • Hepatoblastom (smíšený a embryonální)
  • Chybí myxoidní stroma
  • Chybí bun??né pleomorfie
  • Chybí hyalinní globule
  • P?ítomnost extramedulární hematopoézy

 

Hlavní fakta

 • P?íležitostn? vzniká v mesenchymálním hamartomu,
 • Primitivní mesenchymální tumor
 • Lé?ba: kompletní chirurgická resekce
 • Smrt do dvou let v d?sledku lokálního ší?ení
 • Metastázy do plic a kostí
X