Embryonální sarkom

Klinické znaky

 • Obvykle se objevuje mezi 6-10 lety věku
 • Příznaky: abdominální masa, horečka a bolest
 • Sérové hodnoty alfa-fetoproteinu jsou normální

 

Obr. 80 – Embryonální sarkom- buněčné nátěry s mesenchymálními trsy v myxoidní matrix (Giemsa)
Obr. 81 - Embryonální sarkom - heterogennní populace nádorových buněk obsahující atypické buňky s bizarními jádry a laločnatou konturou. Dole fragment myxoidní tkáně (Giemsa)
Obr. 82 - Embryonální sarkom - nahá bizarní jádra a nekrotický materiál (H&E)

 

 • Celulární nátěry
 • Mesenchymální trsy
 • Heterogenní populace nádorových buněk (vřetenité, oválné, pleomorfní a vícejaderné obrovské buňky)
 • Střední množství špatně ohraničené cytoplazmy
 • Jádra s hrubým chromatinem
 • Myxoidní pozadí
 • Hyalinní globule v pozadí nebo intracytoplazmaticky
 • Hemoragie a nekrózy

 

Imunocytochemie

 • Anti-chymotrypsin: pozitivní
 • Alfa-1-antitrypsin: pozitivní
 • Desmin: variabilní
 • Svalově specifický aktin: variabilní
 • Vimentin: variabilní
 • Alfa-fetoprotein: negativní (hyalinní globule)
 • Myogenin: negativní

 

Genetické studie

Přestavba chromosomu 19q13.4,

t (11; 19) (q13; q13.4)

 

Diferenciální diagnóza

 • Mesenchymální hamartom
  • U pacientů mladších jednoho roku
  • Blandní nádorové buňky
  • Žádná buněčná pleomorfie
 • Embryonální rabdomyosarkom
  • Žádné hyalinní globule
  • Rabdomyoblastická diferenciace
  • Myogenin : pozitivní
 • Hepatoblastom (smíšený a embryonální)
  • Chybí myxoidní stroma
  • Chybí buněčné pleomorfie
  • Chybí hyalinní globule
  • Přítomnost extramedulární hematopoézy

 

Hlavní fakta

 • Příležitostně vzniká v mesenchymálním hamartomu,
 • Primitivní mesenchymální tumor
 • Léčba: kompletní chirurgická resekce
 • Smrt do dvou let v důsledku lokálního šíření
 • Metastázy do plic a kostí
X