Mesenchymální hamartom

Klinické znaky

 • 8% dětských jaterních tumorů
 • 75% pacientů mladších jednoho roku
 • 10-20% přítomno při narození
 • 75% v pravém jaterním laloku
 • Abdominální masa
 • Benigní
 • Asociace s placentárními anomáliemi
 • Vtěšina případů není asociována s malformacemi

 

Cytopatologie

 • Monotónní populace vřetenobuněčných trsů
 • Protáhlá jádra se zašpičatělými konci
 • Myxoidní proteinové pozadí - někdy

 

Imunocytochemie

 • Vimentin: pozitivní

 

Genetické studie

 • Zlom na chromosomu 19 

 

Diferenciální diagnóza

 • Hemangioendoteliom
  • Typicky před šestým měsícem věku
 • Zánětlivý pseudotumor
  • Mesenchymální hamartom obvykle nemá zánětlivou populaci neutrofilů , která charakterizuje zánětlivý pseudotumor. Nicméně, vzácně může mít extramedulární hematopoézu, a to může být matoucí
 • Embryonální sarkom
  • Vysoce agresivní vzhled v nátěrech: mitózy, nekrózy a buněčná pleomorfie
  • Hyalinní globule
 • Jaterní hladkosvalové nádory (leiomyomy a leiomyosarkomy)
  • Byly popsány vzácné případy sdružené s HIV u dětí
  • Hladkosvalový aktin: pozitivní

 

Hlavní fakta

 • Excize je kurativní, avšak s vysokou morbiditou
X