Infantilní hemangioendoteliom

Klinické znaky

 • 20% všech pediatrických tumorů
 • Prvních šest měsíců života (90%)
 • Příčina fetálního hydropsu
 • Asociovaný s kožním haemangiomem (10-40%)
 • Asociovaný s hypothyroidismem
 • Převaha ženského pohlaví
 • Asociovaný s Kasabachovým Merrittovým syndromem
 • Srdeční selhání v důsledku intratumorózního zkratu (15%)
 • Asymptomatické případy
 • Spontánní regrese
 • Normální sérový alfa-fetoprotein
 • Multicentrické onemocnění

 

Cytopatologie

 • Krev, normální hepatocyty a žlučovody v nátěrech
 • Disperzní dužnaté elongované endotelie
 • Oválná až vřetenitá jádra
 • Nejsou atypie
 • Chudá cytoplazma
 • Cytologie ve většině případů není diagnostická - pouze podezření spolu s klinickými a radiologickými nálezy.
 • Je třeba vyloučit hepatoblastom, hepatokarcinom a embryonální sarkom

 

Imunocytochemie

 • CD34:pozitivní
 • GLUT-1: negativní
 • GLUT-1 pozitivní léze jsou klasifikovány jako jaterní infantilní haemangiom

 

Moderní diagnostické techniky

 • Nepřínosné

 

Diferenciální diagnóza

 • Mesenchymální tumory v játrech- mesenchymální hamartom
 • Jiné vaskulární tumory v játrech
  • Haemangiom, epiteloidní
  • Hemangioendoteliom
  • Hemangiosarkom
   • Dříve označován jako infantilní hemangioendoteliom typ 2
   • Vzácný v dětství
   • Rychlé zvětšování břicha;

 

Hlavní fakta

 • Resekce – pokud je solitární
 • Involuce v 6-8 měsících je popsána
 • Kasabachův-Merrittové syndrom – možná komplikace
 • Smrt v důsledku srdečního selhání nebo masivního krvácení
X