Fokální nodulární hyperplázie

Klinické znaky

 • < 2% dětských jaterních tumorů
 • 4-10% benigních dětských tumorů
 • V prvním roce života neobvyklý
 • 7-15% se vyskytuje u dětí
 • Asociace s kavernózním hemangiomem (20%), glykogenózou typu Ia, portální hypertenzí, hemihypertrofií, mozkovými tumory a kongenitálními kardiovaskulárními anomáliemi
 • Na rtg masa s centrální jizvou
 • Angiografie ukazuje od centra vybíhající zvýšenou vaskularizaci
 • Levý lalok 60%, pravý lalok 30% a bilaterálně v 10%

 

Cytopatologie

 • Nátěry obsahují běžné složky jaterní tkáně:
  • Plachty benigních hepatocytů
  • Epitelie žlučovodů
  • Benigní vřetenobuněčné struktury vzácně
  • Retikulinová síť v cytobloku oslabená

 

Imunocytochemie

Nepřínosná

 

Modern diagnostic techniques

Nepřínosné

Diferenciální diagnóza

 • Hepatocelulární adenom
  • Vzácný u dětí
  • Absence žlučovodů (jejich přítomnost vylučuje adenom)
 • Normální jaterní parenchym
  • Nelze vyloučit
 • Cirhotický regeneratorní uzel
  • Nelze vyloučit, pokud klinický kontext odpovídá
 • Dobře diferencovaný hepatocelulární karcinom
  • zvýšený nukleocytoplazmatický poměr
  • Endoteliemi lemované epiteliální skupiny
  • Uniformní nádorové buňky
  • Trabekulární rozšíření v cytobloku
  • Retikulinová kostra oslabená v cytobloku
  • Difúzní CD34 reaktivita (sinusoidální kapilarizace)
  • CEA: abnormální kanalikulární úprava

 

Hlavní fakta

 • Excize není nutná, pokud je diagnóza spolehlivá
X