Embryonální karcinom

Klinické znaky

 • Vrchol incidence v první dekádě
 • Čisté formy jsou u dětí vzácné
 • Běžnější ve varleti než ve vaječníku
 • Vysoký sérový lidský choriový gonadotropin (HCG)
 • Méně obbvyklé je zvýšení sérového alfa-fetoproteinu
 • Pubertas preo isosexualis: vaginální krvácení, amenorrhea, hirsutismus

 

Obr. 73 - Embryonální karcinom – kohezivní skupinky pleomorfních nádorových buněk se středním množstvím vakuolizované cytoplazmy. Nekróza v pozadí (Giemsa)
Obr. 74 - Embryonální karcinom – roztřepné buněčné trsy asociované s větvenými kapilárami. Buňky jsou pleomorfic s hrubým chromatinem, prominentními nukleoly a chudou cytoplazmou (H&E)

 

 

 • Celulární nátěry
 • Vzhled adenokarcinomu:
  • Plachty, hnízda, žlazové nebo papilární formace
  • Trsy buněk s roztřepenými okraji
  • Velké pleomorfní buňky
  • Nepravidelná jádra
  • Hrubý chromatin
  • Mnohočetné prominentní nukleoly
 • Chudá cytoplazma
 • Syncyciotrofoblastické buňky
 • Nekrotické pozadí

 

 

 

Imunocytochemie (see Table 1)

 • Cytokeratin: pozitivní
 • CD30: pozitivní
 • Alfa-fetoprotein: pozitivní (fokálně)
 • OCT4: pozitivní
 • PLAP: pozitivní (fokálně v syncyciotrofoblastických buňkách)
 • EMA: Negativní

 

Moderní diagnostické techniky

 • Nepřínosné

 

Diferenciální diagnóza

 • Germinom
  • Slabě kohezivní buňky
  • Monotónnější populace
  • Jádra se světlým chromatinem a solitárními nukleoly
  • Cytoplazmatické vakuoly glykogenu
  • Tigroidní pozadí
  • Lymfocyty
  • Placentární alkalická fosfatáza (PLAP): pozitivní
  • CD117:pozitivní
  • Cytokeratin: obvykle negativní
  • EMA: negativní
  • CD30: negativní
 • Karcinom
  • Vzácný u dětí
  • CD30: negativní
 • Nádor ze žloutkového váčku
  • Mukoidní pozadí
  • Méně nekrózy
  • Menší buňky
  • Intra- a extracytoplazmatické hyalinní globule
  • Denzní matrix charakteru bazální membrány sdružená s nádorovými buňkami
  • Alfa-fetoprotein: pozitivní (intenzivně)
  • CD30:negativní

 

Table 1- Imunofenotyp germinálních tumorů 

 

Marker:

Seminoma

Yolk sac

tumour

Embryonal

carcinoma

Choriocarcinoma

AE1/AE3)

+/-

+

+

+

PLAP

+

+

+

+/-

AFP

-

+

+/-

-

Beta-HCG

- (except in giant cells)

-

-

+

S-100 protein

-

-

-

-

LCA

-

-

-

-

CD30

- (rarely +)

-

+

-

OCT4

+

-

+

-

 

AFP-alfa-fetoprotein; CK- cytokeratin; HCG- humánní choriový gonadotropin; LCA- leukocyte common antigen/ společný leukocytární anigen; PLAP- placenta-like alkaline fosfatase/ placentě podobná alkalická fosfatáza; + pozitivní; +/- pozitivní nebo negativní; - negativní.

X