Nádor ze žloutkového váčku

Klinické znaky

 • Děti a mladí dospělí
 • Elevace alfa-fetoproteinu v séru
 • Často vzniká z teratomu
 • Obvyklejší v ovariunež v testis
 • Vzácné lokalizace: retroperitoneum a mediastinum
 • Není asociován s endokrinními symptomy
 • Maligní - pětileté přežití 66.6%

 

Obr. 69- Nádor ze žloutkového váčku - papilární agregáty pleomorfních nádorových buněk (H&E)
Obr. 70 - Nádor ze žloutkového váčku – buňky jsou velké a polygonální s hyperchromními jádry. Eozinofilní hyalinní globule extracelulárně. (H&E)
Obr. 71 - Nádor ze žloutkového váčku –pleomorfní jádry s hrubým chromatinem a eozinofilními nukleoly. Cytoplazma je bledá, fragilní (H&E)
Obr. 72- Nádor ze žloutkového váčku –skupinky nádorových buněk a denzní matrix podobná bazální membráně (Giemsa)

 

 

 • Makroskopicky mohou aspiráty obsahovat průsvitný viskózní materiál
 • Střední až vyšší celularita
 • buňky obklopené matrix
 • jednotlivé buňky nebo sférické a papilární agregáty
 • Velké polygonální buňky
 • Hyperchromní jádra
 • Časté nukleoly
 • Bledá cytoplazma s vakuolami glykogenu
 • Mukoidní pozadí
 • Denzní matrix podobná materiálu bazální membrány
 • Eozinofilní hyalinní globule v intra- nebo extracelulární lokalizaci
 • Nekrózy

Imunocytochemie (see Table 1)

 • Alfa-fetoprotein: pozitivní
 • Alfa-1-antitrypsin: pozitivní (fokálně)
 • CEA: pozitivní
 • Cytokeratin: pozitivní
 • PLAP: pozitivní
 • Human chorionic gonadotropin: negativní
 • Vimentin: negativní
 • CD30: negativní

 

Histochemical stains

 • Eozinofilní hyalinní globule (PAS-diastáza pozitivní)

 

Diferenciální diagnóza

 • Embryonální karcinom
  • Řídká přítomnost hyalinních globulí
  • Absence denzní matrix podobné bazální membráně
  • Alfa-fetoprotein: většinou negativní
  • PLAP: pozitivní
  • CD30: pozitivní 
X