Germinom/seminom

Klinické znaky

 • Většinou u adolescentů
 • Nejméně agresivní maligní germinální tumor u dětí
 • Nachází se v ovariu a oblasti corpus pineale
 • Testikulární tumory jsou v tomto věku vzácné
 • Zřídka je složkou teratomu
 • V 15% bilaterální (u pacientů s gonadální dysgenezí)
 • V séru zvýšena laktát- dehydrogenáza a izoenzym-1

 

Obr. 66 – Germinom – vysoce buněčný nátěr tvořený jednotlivými buňkami s bohatou cytoplazmou promísené s lymfocyty. Tigroidní pozadí (Giemsa)
Obr. 67 a; - Germinom – velké jednotlivé buňky se solitárními jádry a prominentními nukleoly. Lymfocyty jsou hojné (H&E). Všimněte si v b) přítomnost epiteloidních granulomů.
Obr. 67 b – Germinom – velké jednotlivé buňky se solitárními jádry a prominentními nukleoly. Lymfocyty jsou hojné (H&E). Všimněte si v b) přítomnost epiteloidních granulomů.
Obr. 68 - Germinom –tigroidní pozadí (Giemsa)

 

 • Středně až velmi buněčné nátěry
 • Slabě kohezivní buňky
 • Nahá jádra
 • Velké jednotlivé buňky s centrálním vezikulárním jádrem a prominentními nukleoly
 • Fragilní cytoplazma (glykogen)
 • Tigroidní pozadí (v Giemsově barvení); chybí v atypických formách
 • Epiteloidní buňky, příležitostně granulomy
 • Vícejaderné histiocytární buňky
 • Lymfocyty (vzácné v atypických formách)
 • Nekróza není obvyklá

 

Histochemické průkazy

PAS pozitivní; PAS-diastáza negativní

 

Imunocytochemie) (viz Tabulka 1)

 • Placentární alkalická fosfatáza (PLAP): pozitivní
 • Vimentin: pozitivní
 • CD117: pozitivní
 • OCT4: pozitivní
 • Cytokeratin: obvykle negativní (někteří autoři udávají 15% pozitivních případů)
 • EMA: negativní
 • Alfa-fetoprotein: negativní

 

Diferenciální diagnóza

 • Velkobuněčný lymfom
  • Lymfoglandulární tělíska
  • Nepravidelnější jádra
  • Postrádá glykogen
  • CD45: pozitivní
  • PLAP: negativní
 • Embryonální karcinom
  • Karcinomová úprava (acinární, tubulární, papilární, solidní)
  • Nápadná buněčná polymorfie
  • Jádra s hrubým chromatinem a mnočetnými nukleoly
  • Nekróza
  • Absence lymfocytů
  • Absence tigroidního pozadí
  • CD30: pozitivní
  • Cytokeratin: pozitivní
  • CD117: negativní

 

Hlavní fakta

 • Pětileté přežití u čistých forem 80-90%
 • Metastázy do kontralaterálního ovaria, retroperitoneálních uzlin a peritoneální dutiny
 • Obecně se objevuje v čisté formě
 • Asociace s choriokarcinomem, nádorem ze žloutkového váčku nebo embryonálním karcinomem zhoršuje prognózu
X