Teratom

Zralý teratom není cytologická diagnóza. Cytologicky nelze vyloučit příměs nezralé nebo maligní komponenty.

 

Klinické znaky

  • Zralé tumory u dětí jsou většinou cytsické ( dermoidní cysta)
  • Bilaterální v 15% 

 

Obr. 63 – Teratom –testikulární teratom - tukové buňky, epiteliální cylindrické buňky a trojrozměrné formace málo diferencovaných epitelových buněk. V pozadí mohou být přítomny makrofágy (H&E)
Obr. 64 - Teratom – testikulární teratom, bylo aspirováno granulární pozadí cystické léze, spolu s tukovými buňkami a plachtami epitelových buněk (H&E)
Obr. 65 - Teratom – v tomto nátěru ze zralého teratomu jsou vidět epitelové dlaždicové a cylindrické buňky (Giemsa)

 

  • Zastoupení různých složek (epiteliální nebo mesenchymové)
  • Přítomnost nezralých tkání (blastémových , chrupavky, atd.)
  • Přítomnost maligních buněk
  • Cystická složka

 

Imunocytochemie

  • Barvení odpovídají přítomným tkáním

 

Moderní diagnostické metody

  • Nejsou přínosné

 

Diferenciální diagnóza

  • proti všem tkáním a tumorům, které mohou být přítomny v nezralém a /nebo maligním teratomu

 

Hlavní fakta

  • Tumory které vznikají z germinálních buněk po prvním meiotickém dělení
X