Langerhansova histiocytóza

Klinické znaky

 • Lokalizované formy mají dobrou prognózu, zatímco multiorgánové onemocnění, zejména u mladších dvou let mají vyhlídky špatné.
 • Vzácně byly popsány kongenitální a familiární případy
 • Rozlišují se tři jednotky:
  • Letterer-Siweova nemoc:
   • děto od tří měsíců do tří let
   • Hepatosplenomegalie, lymfadenopatie a kožní léze
   • Kožní léze ve kštici, na tváři, v ústech, šíji, trupu a hýždích
  • Handova-Schüllerova-Christianova nemoc:
   • Děti od dvou do šesti let
   • Otitis media, diabetes insipidus, defekty kostí krania, exofthalmus a kožní léze.
   • Kožní léze na hrudníku, v axile a tříslech
  • Eozinofilní granulom:
   • Představuje 60% případů
   • postihuje hlavně kosti (monostotická nebo polyostotická forma)
   • Kosti, hlavně dlouhé, jsou obvyklou lokalizací
   • Radiologicky lytické ostře ohraničené
   • 50% v páteři, lebce, pánvi, žebrech a mandibula
   • Děti od dvou do pěti let
   • Osteolytické plicní, kožní a příležitostně léze krania
   • Kožní léze kštice, tváře, v tříslech a na sliznici dutiny ústní

 

 

Obr. 60 – Langerhansova histiocytóza – buněčné nátěry s jednotlivými Langerhansovými buňkami. Tyto buňky mají stočená jádra a nápadné rýhy, jemný vezikulární chromatin. Eozinofily v pozadí. (H&E)
Obr. 61- Langerhansova histiocytóza –Jaderné detaily – svinutá  jádra Langerhansových buněk (H&E)
Obr. 62 - Langerhansova histiocytóza –imunocytochemický průkaz CD1a vykazuje silnou cytoplazmatickou pozitivitu

 

 • Buněčné nátěry s dyskohezivními buňkami.
 • Velké buňky se stočenými jádry a nápadnými rýhami.
 • Jemný vezikulární chromatin.
 • Častá dvou- a vícejadernost.
 • Hojná bledá nebo granulární dobře ohraničená cytoplazma.
 • Makrofágy s projevy fagocytózy mohou být přítomny.
 • Mitózy jsou vzácné
 • Eozinofily a jiné zánětlivé buňky
 • Nekrózy mohou být přítomny-(eozinofilní mikroabscesy)

 

Speciální barvení a imunocytochemie

 • CD1a: Pozitivní (zásadní pro diagnózu)
 • S100-protein: Pozitivní
 • CD68: Pozitivní ( 96% případů)
 • CD21: Negativní
 • CD 35:Negativní

 

Diferenciální diagnóza

 • Hemofagocytické syndromy
 • Reaktivní procesy s histiocytární proliferací
 • Rosai-Dorfman
  • postihuje hlavně dospělé
  • Emperipoléza
  • CD11c: Pozitivní
  • CD68: Pozitivní
  • S100-protein: Pozitivní
  • CD1a Negativní
 • Juvenilní xantogranulom
  • Lokalizovaný v měkkých tkáních
  • Toutonovy buňky
  • CD68: Pozitivní
  • XIIIa: Pozitivní
  • CD1a: Negativní
 • Maligní histiocytóza

 

Hlavní fakta

 • Lettererova-Siweova nemoc: smrtí do jednoho roku
 • Handova-Schüllerova-Christianova nemoc: Špatná prognóza -50% mortalita
 • Eozinofilní granulom : benigní
X