Juvenilní xantogranulom

Klinické znaky

 • Kojenci a děti. Přibližně ve 20% je kongenitální a více než 50% je diagnostikována do 12 měsíců
 • Benigní solitární kožní léze složená z histiocytů
 • Lokalizace v podkoží nebo hluboká ( 5% případů)
 • Ve 4% případů se popisuje systémové onemocnění
 • Mnohočetné léze ve 12% případů
 • Horní část těla (hlava, krk, horní část trupu a končetiny) jsou obvyklými lokalizacemi
 • Popsány jsou případy v oku, srdci, kosti a plicích, jsou však výjimečné
 • Asociace s neurofibromatózou typu I nebo juvenilní myelomonocytární leukémií ve vzácných případech, epilepsií, Niemanovou-Pickovou nemocí, urticaria pigmentosa a CMV infekcí

 

Obr. 58 – Juvenilní xanthogranulom – četné histiocyty ve vágně kohezivních skupinkách napodobují granulomatózní úpravu. V pozadí disperzně zánětlivé buňky (H&E)
Obr. 59 - Juvenilní xanthogranulom – histiocyty ve vágně kohezivních skupinkách, polymorfonukleáry a vícejaderná Toutonova obrovská buňka (H&E)

 

 • Celulární nátěry s vakuolizovaným materiálem v pozadí ( v barvení Diff-Quick)
 • Vágně kohezivní monotónní histiocytární buňky
 • Oválná jádra, někdy se zářezy
 • Hypodenzní cytoplazma s přležitostnými lipidům podobnými vakuolami
 • Lymfocyty, makrofágů a polymorfonukleární buňky (neutrofily a/nebo eozinofily ve variabilním množství)
 • Mnohojaderné buňky, někdy podobné Toutonovým
 • Může být přítomna nekróza
 • Variabilní počet mitóz

 

Imunocytochemie

 • CD68: Pozitivní
 • Faktor XIII: Pozitivní
 •  Fascin: Pozitivní
 • CD14: Pozitivní
 • CD163: Pozitivní
 • CD4: Pozitivní (příležitostně)
 • Vimentin: Pozitivní ( fokálně)
 • S100-protein: Negativní
 • CD1a: Negativní

 

Moderní techniky diagnostiky

 • Nepřínosné

 

Diferenciální diagnóza

 • Granulomatózní zánětlivé léze
  • Nutno vyloučit přítomnost mykobakterií a plísní.
 • Histiocytóza z Langerhansových buněk
  • Typická jádra se zářezy
  • CD1a a S100-protein pozitivní
  • Elektronová mikroskopie : Birbeckova granula
 • Xantom
  • Typicky asociován s hyperlipémií
  • Časté cytoplazmatické tukové vakuoly

 

Hlavní fakta

 • Patogeneze zůstává nejistá- nejspíše jde o pseudotumorózní lézi
 • Histogeneze je kontroverzní – dermální dendritické buňky?; plasmacytoidní monocyty
 • Spontánní regrese (1/3 do 6 měsíců, 1/3 mezi 6 a 12 měsíci a 1/3 mezi 12 měsíci a třemi lety věku 
X