Desmoplastický malobuněčný tumor

Klinické znaky

 • Děti a mladí dospělí
 • Obvykle u mužů
 • Abdominální bolest
 • Abdominální lokalizace s predilekcí v pánevní oblasti, jako solitární nebo mnohotné uzly
 • Ascites je konstantním projevem
 • Byly popsány případy v plicích, na pleuře, v ovariích, pankreatu, testes, intrakraniálně, v parotis a v měkkých tkáních
 • Metastázy do lymfatických uzlin jsou vzácné

 

Obr. 54 – Desmoplastický malobuněčný tumor –Jednotlivě a v trojrozměrných formacích monomorfní malé kulaté buňky (H&E)
Obr. 55 - Desmoplastický malobuněčný tumor – Denzní stromální fragmenty jsou promíseny s nádorovými buňkami (H&E)
Obr. 56 - Desmoplastický malobuněčný tumor –Monotóní  populace nádorových buněk, jádra s jemně granulárním chromatinem a nenápadnými jadérky (H&E)
Obr. 57 - Dezmoplastický malobuněčný tumor – jaderné natěsnání (Giemsa)

 

 • Monomorfní malé kulaté buňky jednotlivě a v trsech (plachtách nebo trojrozměrných skupinách)
 • Nádorové buňky s uniformními jádry
 • Jaderné natěsnání
 • Jemně granulární chromatin
 • Nenápadné nukleoly
 • Chudá cytoplazma
 • Stromální fragmenty
 • Jiná úprava: rabdoidní, prstencové buňky, nebo rozety 

 

Imunocytochemie

 • Koexprese desminu (bodová), EMA, AE1AE3, CAM5.2 nebo Vimentin
 • NSE: pozitivní
 • Myo-D1: negativní
 • Hladkosvalový aktin: negativní
 • WT1: pozitivní
 • CD99: membranózní značení negativní (35% pozitivních popsaných Geraldem a spoluautory bylo cytoplazmatické)
 • Chromogranin: negativní

 

Genetické studie

 • t(11;22)(p13;q12)

 

Diferenciální diagnóza         

 • PNET
  • Desmoplastické stroma: v klasickém typu chybí
  • Intracytoplazmatický glycogen
  • CD99: typicky pozitivní (membranózně)
  • FlI1: pozitivní
  • Cytokeratin a EMA: pozitivní
 • Alveolární rabdomyosarkom
  • Nukleární natěsnání k němu nepatří
  • Tigroidní pozadí (v Giemsově barvení)
  • Hladkosvalový aktin a Myo-D1: pozitivní
  • Myogenin: pozitivní
 • Neuroblastom
  • Mladší děti
  • Neuropil
  • Časté rozety
 • Jiné tumory z malých kulatých buněk podle lokalizace: pankreatoblastom, pankreatické neuroendokrinní tumory , hepatoblastom a Wilmsův tumor

 

Hlavní fakta

 • Někteří autoři vnášejí myšlenku původu z primitivní mesoteliální buňky-“Mesotelioblastom”, založené na imunoexpresi desminu, WT1, vimentinu a cytokeratinů jak mesotelem , tak v této jednotce
 • Extrémně agresivní nádor. průměrné přežití méně než tři roky
 • Slabá odpověď na chemoterapii
X