Neuroblastom NOS

Tento pojem zahrnuje všechny neuroblastické tumory. Zahrnuje široké spektrum spojitých morfologických rysů od nediferencovaného neuroblastomu ganglioneuromu, v závislosti na proporci neuroblastomové (NB) a ganglioneuromové (GNR) komponenty.

 

Klinické znaky

 • Je to třetí nejobvyklejší extrakraniální solidní tumor dětské věkové skupiny.
 • V 85% případů se objevuje u dětí mladších čtyř let a 50% u mladších dvou let
 • 65% případů se projeví jako abdominální masa, s kalcifikacemi; ačkoli je nejčastěji v nadledvině (50-80%), může vzniknout na kterémkoli místě sympatické nervové tkáně
 • Symptomy závisí na lokallizaci. Objemná abdominální masa vede k zvětšení břicha a dechovým obtížím. Retroperitoneální masa se může šířit podél nervů a vertebrálních otvorů do míšní oblasti, vyvolává bolest a obrnu (přesýpací hodiny)
 • Nespecifické symptomy: horečka, dráždivost, anorexie a nevolnost
 • Paraneoplastické syndromy mohou být projevem hormonálních substancí produkované neuroblastomem nebo imunitní odpovědi (např. nádoprových protilátek) jako příčiny myoklonu: opisthotonu, Hornerova syndromu nebo získané centrální hypoventilace
 • Metastázy do regionálních lymfatických uzlin, jater, kostí obvyklé v době klinické manifestace.
 • Metastázy do plic jsou vzácné
 • Sekrece katecholaminů: 24hodinový vzorek moče by měl být vyšetřen na homovanilovou kyselinu (HVA) a vanilmandlovou kyselinu (VMA), před a brzy po excizi, pro následné sledování a jaako indikátor diferenciace a přežití.
 • Familiární výskyt je popsán
 • Asociace s Beckwithovým-Wiedemannovým syndromem, Hirschsprungovou nemocí nebo neurofibromatózou, nebo jako komplikace fetálního hydantoinového syndromu.

 

Obr. 43a - Neuroblastom NOS - Neuroblastom málo diferencovaný - nátěry tvořené hlavně neuroblastematózní složkou. Malé kulaté buňky s vysokým nukleocytoplazmatickým poměrem, granulární chromatin “sůl a pepř” a nenápadné nukleoly v jemně fibrilárním pozadí. Chybí neuroblastická diferenciace (H&E)
Obr. 43b- Neuroblastom- velkobuněčný typ - nátěry obsahují hlavně kohezivní skupiny velkých buněk s velkými jádra, ostře ohraničenou cytoplazmou a prominentními nukleoly.
Obr. 44 - Neuroblastom NOS – poměrně často jsou v neuroblastomu kalcifikace (H&E)
Obr. 45 - Neuroblastom NOS – Neuroblastom málo diferencovaný - málo diferencované neuroblasty. Homerovy-Wrightovy rosety a fibrilární pozadí (H&E)
Obr. 46 - Neuroblastom NOS – dobře diferencovaný neuroblastom - neuroblasty, mnohojaderné nezralé gangliové buňky a jednotlivé vřetenité Schwannovy buňky (vpravo dole) (Giemsa)
Obr. 47 - Neuroblastom NOS – Neuroblast v různém stupni maturace (všimněte si anysokaryózy. (H&E)
Obr. 48 - Neuroblastom NOS – malé neurčité kulaté buňky spolu s nezralou gangliovou buňkou. Tyto buňky jsou často mnohojaderné s okrouhlými jádry, prominentními nukleoly a abundantní granulární cytoplazmou. (H&E)
Obr. 48 - Neuroblastom NOS – malé neurčité kulaté buňky spolu s nezralou gangliovou buňkou. Tyto buňky jsou často mnohojaderné s okrouhlými jádry, prominentními nukleoly a abundantní granulární cytoplazmou. (H&E)
Obr. 49 - Neuroblastom NOS – Aspirát z ganglioneuroblastomu – neuroblasty v různém stupni maturace. Převaha mnohojaderných gangliových buněk (H&E)

 

 

 • Rozlišení různých typů neuroblastomu a ganglioneuroblastomu (INPC-klasifikace) je v úrovni tenkojehlové cytologie nemožné, protože závisí na architektonice a rozsáhlém blokování tumoru
 • Vzhled závisí na tom, zda převládá komponenta neuroblastomu nebo ganglioneuroblastomu.
  • neuroblastomová (NB) komponenta :
   • Hypercelulární nátěry
   • Nediferencované rozvolněné kulaté malé buňky
   • Nediferencované neuroblasty mají kulatá až oválná jádra s granulárním chromatinem sůl a pepř a nenápadnými nukleoly
   • Pozadí s fibrilárním materiálem
   • Mitózy jsou časté
   • Nekrózy mohou být rozsáhlé
 • ganglioneuromová (GNR) komponenta:
  • Při punkci tvrdý
  • Hypocelulární nátěry
  • Zralé nebo vyzrávající gangliové buňky
  • Řídce vřetenitá jádra odpovídající Schwannovým buňkám
  • Kolagenní matrix
 • Ačkoli tyto dvě komponenty jsou zásadní pro klasifikaci klasifying neuroblastic tumors, the cytological appearance more frequently has an intermediate pattern:
  • Neuroblasts at varying degrees of maturation:
   • Undifferentiated neuroblasts
    • Malé nezadané buňky
   • Zrající neuroblasty
    • Neuroblasty s excentrickými zvětšenými jádry
    • Malá eozinofilní jádra
    • Zvětšená dobře definovaná cytoplazma s Nisslovou substancí
   • Nezralé gangliové buňky
    • Častá dvoujadernost
    • Excentrická velká vakuolizovaná jádra s prominentními eozinofilními nukleoly
    • Zvětšená dobře definovaná cytoplazma s Nisslovou substancí
  • Variabilní množství fibrilárního neuropilu (specifická characteristika)
  • Homerovy-Wrightovy rosety (nejsou specifickou characteristikou, ale jsou zde častější než v jiných tumorech z malých buněk)
  • Řídce Schwannovy buňky
  • Variabilní množství mitóz a nekrotických buněk
  • Mohou být přítomny kalcifikace

 

Tabulka 1

Mezinárodní patologická klasifikace neuroblastomů

(International Neuroblastom Pathology Committee (INPC) classification)

*Původní Shimadův systém (SR = stroma-rich/ bohatý stromatem; SP = stroma-poor/chudý stromatem; SD = stroma-dominant/s dominantném stromatem)

**INPC grade (FH = favourable histology/příznivá histologie; UH = unfavourable histology/nepříznivá histologie)

 • *** GNBn:
  • Složený tumor s příznivou stromatem bohatou/stroma-dominantní složkou a nodulární složkou biologicky příznivého klonu nebo nepříznivého, nebo obou.
  • V současné studii 70 pacientů s GNB od Umehary et al (6), bylo zjištěno, že klinické chování (FH/UH) souvisí se stupněm nejnepříznivější složky tumoru.
  • Velkobuněčný fenotyp – (velká jádra, světlý chromatin, ostrá nukleární membrána, prominentní nukleoly (7% případů); znamená špatnou prognózu.

 

Imunocytochemie

 • CD56 N-CAM: pozitivní
 • NB84: pozitivní
 • NSE: pozitivní
 • Synaptofysin: pozitivní
 • Chromogranin A: pozitivní
 • Leu7: pozitivní
 • GD2 (jen ve zmrazeném materiálu): pozitivní
 • CD117: pozitivní (50%)*
 • Vimentin: negativní
 • CD99: negativní
 • Aktin: negativní
 • Desmin: negativní
 • Cytokeratin: negativní

*podle některrých autorů sdruženo s lepší prognózou

 

Genetické studie:

 • N-myc exprese a amplifikace
 • Ploidie
 • Delece chromosomu 1
 • 17q zisk genetického materiálu
 • Fragmenty extrachromozomální DNA
 • Homogenně zbarvené oblasti
 • TrKA, TrKB a TrkC exprese (receptorové proteiny)

 

Diferenciální diagnóza

 • Lymfom
  • Lymfoglandulární tělíska
  • Chybí fibrilární neuropil v pozadí
  • Netvoří rozety
  • Neuroepiteliální markery (NSE, CD56 N-CAM, synaptofysin a další): negativní
  • CD45: pozitivní
 • Rabdoidní tumor
  • Monotónnější buněčná populace
  • Vesikulární chromatin
  • Homogenní prominentní nukleoly
  • Cytokeratin: pozitivní (bodově)
  • Vimentin: pozitivní (bodově)
  • INI : negativní
 • Alveolárnír rhabdomyosarkom
  • Myogenin: pozitivní
  • N-myc amplifikace (může být detekována)
 • Desmoplastický malobuněčný tumor
  • Desmin: pozitivní (bodově)
  • Cytokeratin: pozitivní
  • Vimentin: pozitivní
  • t(11;22)(p13;q12)
 • PNET
  • Většinou u mladých dospělých
  • Absence fibriálárního neuropilu
  • Duální populace světlých a tmavých buněk
  • Cytoplasmatický glykogen
  • CD99: pozitivní (membranózně).
  • t (11:22) (q24; q12).

 

Hlavní fakta

 • Špatné prognostické znaky: věk nad 1.5 roku, 1p36,33 delece, 14p delece, N-myc amplifikace, diploidní, nízká exprese TrKA (maturační faktor), nediferencovaná morfologie, vysoká MKI a CD44 positivita (koreluje s N-myc amplifikací: čím vyšší počet kopií N-myc, tím horší prognózy)
 • Příznivé prognostické indikátory: věk méně než jeden rok, hyperdiploidní/near-triploidní, vysoká úroveň TrKA genu a absence N-myc amplifikace
 • Intermediární prognostické indikátory: starší pacienti, téměř diploidní/tetraploidní, nízká úroveň TrKA genu, chybí N-myc amplifikace a 1p delece
 • TrKB exprese: zpravidla exprimován v pokročilých tumorech
 • Stage IV (každý lokalizeovaný tumor s metastázami do jater nebo kostní dřeně, nikoli do kosti); tyto případy se vyskytují u dětí a mají většinou dobrou prognózu
 • Neuroblastom in situ: náhodný nález při pitvě dětímladších tří měsíců
 • Extraadrenální tumory jsou lépe diferencované a mají lepší prognózu
 • Nízké hladiny VMA/HVA v moči jsou znakem nepříznivým (nedostatek diferenciace)
X