Alveolární sarkom měkkých tkání

Klinické znaky

 • Postihuje děti a mladé dospělé
 • Indolentní tumor
 • Vysoká agresivita
 • Hlubší měkké tkáně dutiny ústní, faryngu, mediastina, stehna/nohy
 • Převážně postihuje ženy
 • Vaskulární invaze a metastázy jsou časné
 • Žádné klinické a histopatologické rysy, které by spolehlivě předpověděly průběh nemoci

 

Cytopatologie

 • Hemoragické nátěry smears
 • Nízká až střední celularita
 • Plachty a jednotlivé buňky
 • Četná holá jádra
 • Velké epiteloidní buňky s bohatou jemně granulární cytoplasmou
 • Velká jádra s prominentními nukleoly
 • Jaderné pseuinkluze
 • Řídké extracelulární krystaloidy (PAS-pozitivní diastáza rezistentní) tělíska

 

Histochemie

 • PAS (+) diastáza-rezistentní granulární až krystalický cytoplasmatický materiál

 

Imunocytochemie

 • TFE3- jaderná pozitivita
 • MyoD1 : negativní
 • Vimentin: negativní
 • HMB45: negativní
 • S100 protein : negativní
 • CD 34: negativní
 • Calretinin: Pozitivní (46%) (2)

 

Elektronová mikroskopie

 • Romboidní intracytoplazmatické na membránu vázané krystaly

 

Genetické studie

 • t(X;17)(p11.2;q25)

 

Diferenciální diagnóza

 • Nádor z granulárních buněk
  • benigní léze
  • Granularita cytoplazmy je hrubší
  • TFE3- pozitivní v 91% (2)
  • Calretinin: Pozitivní
  • S100: Pozitivní
 • Paragangliom
  • Chromogranin : pozitivní
 • Karcinom z renálních buněk Xp11.2 asociovaný
  • Absence renální masy

 

Hlavní fakta

 • Špatně odpovídá na adjuvantní chemoterapii.
 • Chirurgická excize metodou volby
X