Epiteloidní sarkom

Klinické znaky

 • Představuje méně než 10% tumorů odlišných od rabdomyosarkomu u dětí
 • Adolescenti a mladí dospělí
 • Postihuje spíše muže
 • Bezbolestné dermální nebo podkožní uzle
 • Končetiny (ruce, prsty, pěst a končetiny nebo genitál)
 • Superficiální léze

 

Obr. 37 – Epiteloidní sarkom – agregáty a dispergované buňky (Giemsa)
Obr. 38 - Epiteloidní sarkom – velké epiteloidní buněčné skupiny (Giemsa)
Obr. 39a - Epiteloidní sarkom – velké epiteloidní buňky: jsou polygonální s denzní cytoplazmou (Giemsa)
Obr. 39b - Epiteloidní sarkom – imunocytochemický průkaz EMA
Obr. 39c - Epiteloidní sarkom – imunocytochemický průkaz vimentinu

 

 

Cytopatologie (Obr. 37-39)

 • Krvavé aspiráty
 • Chudě buněčné nátěry
 • Nekrotické pozadí
 • Disperzní úprava nebo hnízda buněk
 • Buňky s dobře definovanými hranicemi, s intercelulárními štěrbinami
 • Velké polygonální epiteloidní buňky, vřetenité, rabdoidní nebo vícejaderné
  • Nepravidelná jaderná kontura (okrouhlá, oválná, protáhlá nebo pleomorfní)
  • Prominentní jadérka
  • Denzní cytoplazma s dobře definovanými hranicemi
  • Rabdoidní inkluze

 

Imunocytochemie

 • Cytokeratiny: Pozitivní
 • EMA: Pozitivní
 • CD34: Pozitivní (50%)
 • Vimentin: Pozitivní (perinukleárně)
 • Desmin : pozitivní
 • VE-cadherin: Pozitivní
 • INI 1: Pozitivní
 • E-cadherin: Negativní
 • CD31: Negativní (zpravidla, vzácné pozitivní případy jsou popsány)

 

Elektronová mikroskopie:

 • Mikrovilli
 • Typicky nepravidelná jaderná kontura a prominentní jadérka
 • Cytoplazma s:
  • Intermediárními filamenty
  • Hojnými polyribosomy, hrubým endoplazmatickým retikulem
  • Příležitostnými tukovými kapkami a degenerativními vakuolami obklopenými filopodiemi a mikrovily
 • Desmosomům podobné junkce
 • Malé intercelulární štěrbiny

 

Genetické studie:

 • Změny počtu kopií DNA, spíše amplifikace než ztráty, včetně +11q13, 1q21-q23, 6p21.3, 9q31-qter, ztráty na 9pter-p23, 13q22-q32 (4)

 

Diferenciální diagnóza

 • Metastatický karcinom (dlaždicový)
  • Buňky v syncyciálních trsech bez typických dobře definovaných buněčných hranic a intercelulárními prostory epiteloidního sarkomu
 • Melanom
  • S-100 protein: Pozitivní
  • HMB45: Pozitivní
 • Synoviální sarkom
  • Rozlišení může být obtížné
  • CD34:Negativní
  • t(X:18)
 • Hemangioendoteliom
  • Cd31 : Pozitivní

Hlavní fakta

 • Lokální recidivy
 • Metastázy ve 45% případů (lymfatické uzliny, plíce, kůže )
 • Špatné prognostické znaky:
  • Axiální tumor
  • Hluboko uložený tumor
  • Velká velikost
  • Hemoragie
  • Nekróza
  • Mitózy
  • Rhabdoidní rysy
 • Angiolymfatická invaze
X